Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 11/2011–1/2014

 

Popis a cíle projektu: Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení efektivity výkonu státní správy v řízení kvality ovzduší prostřednictvím průběžného vzdělávání úředníků. Projekt reagoval na potřeby vyplývající z právní úpravy, realizace politiky ochrany ovzduší na národní, krajské a místní úrovni, vývoje v oblasti technologií pro ochranu ovzduší a komplexnosti technických aspektů ochrany ovzduší.V rámci projektu byl připraven a pilotně odzkoušen vzdělávací program ve formě série odborných seminářů.

 

Projekt byl realizován ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o. 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3