Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services (InnoForESt)

Zadavatel: Program Horizon 2020

Období řešení: 10/2017–9/2020

 

Cíl projektu: Lesnictví je v současnosti zaměřeno především na těžbu dřeva. Na rozdíl od dalších ekosystémových služeb, které lesy poskytují (např. rekreace, ochrana před povodněmi pomocí zadržování vody, zadržování uhlíku atd.), je těžba dřeva obchodována na klasických trzích. Záměrem tohoto tříletého projektu je započít proces transformace evropského lesnictví, a tak podpořit poskytování dalších lesních ekosystémových služeb. Cílem je upravit politiku směrem k větší spolupráci klíčových aktérů, mezisektorové koordinaci, víceúrovňové správě a k využití inovativních ekonomických nástrojů v lesním hospodářství. Projekt by měl rovněž přispět k nalezení možných způsobů, jak vlastníkům nebo správcům lesů zajistit další zdroje příjmů za poskytování lesních ekosystémových služeb. V neposlední řadě bude pomocí laboratorních i terénních experimentů zkoumán význam institucí (ve smyslu pravidel hry) na povahu hospodaření v lesích.

 

Náš tým bude v projektu realizovat v Česku a na Slovensku jednu ze šesti plánovaných případových studií, v rámci nichž vznikne inovativní platforma a síť zúčastněných klíčových aktérů. Případová studie se zaměří především na analýzu plateb za ekosystémové služby (PES). Kromě PES bude s partnery diskutováno využití i dalších nových nástrojů, jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tým tak naváže na své aktivity v oblasti ekosystémových služeb a bude rozvíjet nové téma plateb za ekosystémové služby.

 

Kontaktní osoba: Jiří Louda, louda (zavináč) ireas.cz

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3