Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd

                                                   

 

Zadavatel: Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 

Informace o projektu: Přeshraniční česko–slovenský projekt má za cíl ochranu biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území. Reaguje tak na aktuální ohrožení biodiverzity lesních ekosystémů v regionu Beskyd v důsledku probíhající změny klimatu a nabízí systémové nástroje k zmírnění dopadů klimatické změny v budoucnosti. Zvýší tak efektivitu ochrany a obnovy biodiverzity a podpoří udržitelné poskytování ekosystémových služeb.
Projekt je financovaný z programu INTERREG V-A SK-CZ.

 

Aktivity projektu:

Předrealizační schůzka výzkumného týmu projektu BESKYDY – 31. 5. 2018 

1. koordinační schůzka realizačního týmu projektu BESKYDY – 14. 8. 2018 

Ukončení sběru dat prostřednictvím řízených rozhovorů v rámci projektu BESKYDY

2. koordinační schůzka realizačního týmu projektu BESKYDY - 3. 4. 2019

– Prezentace předběžných výsledků z řízených rozhovorů projektu BESKYDY

3. koordinační schůzka ralizačního týmu projektu BESKYDY - 14. 5. 2019

1. participační seminář v rámci projektu BESKYDY - 15. 5. 2019

 

Klíčové výstupy projektu:

1. Plán adaptace lesů Beskyd na klimatickou změnu,

2. Web-mapová aplikace „Lesy Beskyd a klimatická změna",

3. Pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký
    přírodě blízký les.

 

Partneři projektu:

                                               

 

Informace o poskytnutém nevratném finančním příspěvku:

Program: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Kód projektu v ITMS2014+: 304021D067

Celkové výdaje projektu: 503 881,87 €.

Požadovaná výška NFP: 428 299,58 €.

Začátek realizace projektu: 01. 07. 2018

Konec realizace projektu: 30. 06. 2020

 

http://www.sk-cz.eu/sk

 

Kontaktní osoba: Martin Špaček, spacek (zavináč) ireas.cz

 

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3