Osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze

Zadavatel: Magistrát hl. města Prahy, Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Období řešení: 8/2006–1/2008

 

Popis a cíle projektu: Cílem vzdělávacího projektu byla osvěta pracovníků veřejné správy a dalších subjektů realizujících státní program ekologické výchovy a osvěty v oblasti protipovodňové ochrany a prevence v Praze s významnými multiplikačními efekty pro urbanizovaná území měst v rámci celé ČR. Na základě realizovaných dotazníkových šetření a rozhovorů s představiteli cílových skupin v rámci předchozích výzkumných projektů expertů řešitelského týmu žadatele byly jako hlavní problematické okruhy pro navazující vzdělávání v oblasti ochrany před povodněmi identifikovány následující: ochrana lidských životů, minimalizace ekonomických škod , nalézání kompromisů mezi ochranou či obnovou přírodě blízkých biotopů a realizací technicky orientovaných protipovodňových opatření (aktivace komunikačního potenciálu mezi občanskými iniciativy a veřejnou správou na úrovni územních samospráv).

 

Výstupem projektu je publikace SLAVÍKOVÁ, L. a kol. Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích, Praha: IREAS, 2007. 82 s. ISBN 978-80-86684-48-2

 

Více informací o projektu podá Lenka Slavíková, slavikova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3