Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení: 6/2002–12/2004

 

Popis a cíle projektu: 

Projekt s reg. číslem SD/720/2/02 vycházel z potřeb tvůrců hospodářské politiky v oblasti životního prostředí na modelování dopadů legislativních změn v odpadovém hospodářství. Provázanost mnoha oblastí ekonomického života s problematikou odpadového hospodářství umožňuje vhodné využití modelování, které poskytuje uživatelům možnost volby optimálních nástrojů k dosažení požadovaných cílů.

 

Cílem projektu bylo vytvoření podkladů pro hodnocení legislativy v odpadovém hospodářství. Samotné řešení probíhalo ve vazbě na makroekonomický model se zaměřením na jednotlivé druhy odpadů a obalů, prevenci vzniku odpadů a jejich minimalizaci. Dílčí části řešení vycházely z komplexnosti a složitosti problematiky odpadového hospodářství (včetně příslušné legislativy) s vazbou na hospodářský systém České republiky.

 

Výstup:

  • Na základě poznatků vyspělých ekonomik, kde slouží k hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství aplikované modely všeobecné rovnováhy, je hlavním výstupem projektu makroekonomický model. Model umožňuje zachytit základní národohospodářské vazby relevantní pro danou problematiku. 
  • SLAVÍK, J. a kol. Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství. Praha: IREAS, 2004. 238 s. ISBN 80-86684-23-7

 

Více informací o projektu podá: Ing. Jan Slavík, Ph.D., slavik (zavináč) ireas.cz

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3