Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 10/2003–12/2005

 

Popis a cíle projektu: Projekt č. SK/610/1/03 se zabýval analýzou potřeb ochrany přírody a krajiny v České republice a využitím ekonomických nástrojů při její realizaci. V analýze byly zohledněny požadavky spojené se vstupem České republiky do Evropské unie. Tyto závazky v oblasti ochrany přírody a krajiny se váží zejména ke dvěma směrnicím EU označovaným názvem Natura 2000.

 

Cílem projektu bylo vyhodnocení stávajících ekonomických nástrojů ochrany přírody a krajiny a možnosti doplnění těchto ekonomických nástrojů. Dále byly v projektu vyhodnoceny ekonomické nástroje a zdroje pro ochranu přírody a krajiny využitelné pro zabezpečení povinnosti vyplývající ze směrnic Rady č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC (Natura 2000). Součástí analýzy byla také kvantifikace nákladů a návrh systému ekonomických nástrojů k zabezpečení cíle obou směrnic.

 

Výstup:

MORAVEC, Jiří (ed.). Dotační programy a náhrada újmy v ochraně přírody v Evropské unii. Sborník z mezinárodní konference konané 24. března 2005. Praha: IREAS, 2005. 61 s. ISBN 80-86684-32-1.

 

Aktuality

  • 7. 11. 2017

     

    IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

    logo facebook3