Ověření účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a střeních podniků ČR ve vztahu k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR (Lokální aktivity – globální dopady)

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 6/2004–11/2005

 

Popis a cíle projektu: Malé a střední podniky (MSP) jsou jedny z klíčových subjektů národního hospodářství, které významným způsobem ovlivňují strukturu výroby vzhledem k její udržitelnosti. Zároveň jsou však také významným producentem odpadů. Dobrovolné nástroje, jejichž účinnost směrem k cílům Plánu odpadového hospodářství (dále POH) bude v tomto typu podniků ověřena, představují možnost zpracovat a realizovat politiku prevence a minimalizace odpadů v podniku tak, aby se stala součástí řízení podniku a byla charakterizována významným dopadem do ekonomické, sociální a environmentální úrovně podniku.

 

Cílem projektu s číslem 1C/4/12/04b tedy bylo:

 • Ověřit účinnost dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro politiku prevence a správného řízení malých a středních podniků (MSP) ČR ve vztahu k plnění mezinárodních závazků České republiky a zejména závazků, které jsou součástí cílů POH ČR.
 • Stanovit ekonomické, sociální a environmentální kvantitativní a kvalitativní dopady řízené změny provedené v MSP pomocí dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí.
 • Ověřit účinnosti dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí pro naplnění cílů POH ČR v MSP.
 • Vytvořit dlouhodobé podnikové programy pro snižování produkce odpadů vykazované na jednotku výroby.
 • Podpořit inovativní chování podniku, směřující k minimalizaci odpadů, čistším technologiím a investicím do prevenčních a recyklačních postupů.
 • Podpořit vytvoření přirozených referenčních a informačních center pro přenos pozitivních výsledků projektu.
 • Zavést vybrané dobrovolné nástroje do zúčastněných MSP.
 • Zpracovat metodiku pro tvorbu POH pro původce, kteří se účastnili projektu.

 

Více informací o projektu podá Jan Slavík, slavik (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3