Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Období řešení: 7/2004–12/2005

 

Popis a cíle projektu: Pro podporu prevence a využívání odpadů je důležité navrhnout odpovídající nástroje, resp. odpovídající nástrojový mix, který zajistí dosažení stanovených cílů s minimálními náklady a s maximálními efekty. V souvislosti s navržením nástrojového mixu by však měla být nejprve provedena analýza celé struktury odpadového hospodářství s cílem identifikovat základní skladbu – jednotlivé prvky a jejich úlohu v systému, jejich vzájemné vztahy a jednotlivé toky, ať již materiální či finanční. Navržený nástrojový mix pak musí odpovídat nejenom danému sektoru odpadového hospodářství, ale musí být posouzeno z hlediska vybraných dopadů v rámci celého národního hospodářství a působení ostatních politik.

 

Cílem projektu s číslem 1C/7/41/04 tedy bylo na základě analýzy jednotlivých toků odpadů (rovněž využitím modelu odbytových a produkčních bilancí) identifikovat nástroje, které by měly přispět k řešení definovaných problémů (zejména s ohledem na podporu materiálového využití odpadů). V rámci řešení byly realizovány následující postupné kroky:

 • 1. etapa řešení – strukturální analýza odpadového hospodářství,
 • 2. etapa řešení – modely produkčních a odbytových bilancí systému odpadového hospodářství pro vybrané odpadové toky – odpady ze zemědělství, odpady z dolování a těžby, odpad z energetiky, odpad ze stavebnictví, komunální odpady,
 • 3. etapa řešení – analýza ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů,
 • 4. etapa řešení – vyhodnocení variant nástrojového mixu z hlediska environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů na jednotlivé cílové skupiny odpadového hospodářství,
 • 5. etapa řešení – formulace závěrů a doporučení.

 

Výstupy projektu:

 

Více informací o projektu podá Jitka Šeflová, seflova (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3