Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy

Zadavatel: Nadace ČEZ
Období řešení: 09/2010–04/2011

 

Popis a cíle projektu:

Projekt byl zaměřen na vztah ekonomie a životního prostředí. V rámci projektu byla vytvořena příručka s případovými studiemi pro střední školy jako doplňující a rozšiřující učební pomůcka pro environmentální výchovu o oblast ekonomie a jejich vzájemný vztah. Příručka obsahuje čtyři případové studie, přičemž každá je rozdělena do dvou částí – na vzdělávací text obsahující základní teorii k probíranému tématu, a vzdělávací hru, která má za cíl studenty přinutit o dané problematice přemýšlet, a tím si utvořit i svůj vlastní názor. Studenti se tak zábavnou formou naučí základní ekonomické pojmy, přičemž zjistí, že i k ochraně životního prostředí může být přistupováno skrze ekonomické uvažování. Případové studie nejsou koncipovány pro zařazení do výuky, jelikož jejich časový rámec přesahuje časový fond běžné vyučovací hodiny. Jsou však vhodné pro rozšířené vyučovací hodiny, případně jako naučné společenské hry pro mimoškolní aktivity (např. školní výlety, lyžařské výcviky a podobně).

 

Výstup:

MALÝ, Vítězslav a kol. Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy. Praha: ACADEMIA IREAS, 2010. 49 s. ISBN 978-80-86684-60-4.

 

Témata případových studií a jejich časová náročnost

Jednotlivé případové studie jsou různě časově náročné, proto pro představu upřesňujeme přibližnou délku trvání (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 • 1. případová studie: Proč jedni v rybníku plavou a druzí chtějí chytat ryby

Cílem první případové studie je osvětlit studentům základní pojmy v ekonomii a životním prostředí. V případové hře si pak studenti vyzkouší, jak vnímání užitku ovlivňuje jejich rozhodování.
Teorie: 1 vyučovací hodina
Hra (Proč jedni v rybníku plavou a druzí chtějí chytat ryby): 1 vyučovací hodina

 • 2. případová studie: Tragédie obecní pastviny

Druhá případová studie seznámí studenty s druhy vlastnictví a jejich dopadem na správu přírodních zdrojů. Taktéž budou obeznámeni s tím, jaké druhy statků ekonomie rozlišuje a jak na ně nahlíží. Samotná případová studie si klade za cíl prakticky poukázat na problematiku správy přírodních zdrojů, zejména na fakt, že druh vlastnictví je zásadní pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.
Teorie: 1 vyučovací hodina
Hra (Starostovy vrásky): 3 vyučovací hodiny

 • 3. případová studie: Voda v řece dlouho teče

Ve třetí případové studii bude studentům vysvětleno, co se skrývá pod pojmem externalita. Kromě vysvětlení samotného pojmu jsou zde naznačeny i možnosti jejich řešení. Při hře si pak žáci vyzkouší, jakým způsobem je možné externality řešit.
Teorie: 1 vyučovací hodina
Hra (Voda v řece dlouho teče): 2 vyučovací hodiny

 • 4. případová studie: Proč nestojí kapr o Vánocích všude stejně

Poslední případová studie se zaměřuje na oblast obchodu, konkrétně na kartel a kartelovou dohodu. Kapitola dále blíže osvětluje vznik a zánik kartelových dohod, které jsou v dnešní době mnohdy podnikateli užívány pro zvýšení svých zisků. V rámci případové studie přijmou studie roli podnikatelů, kteří mezi s sebou uzavřeli kartelovou dohodu a rozhodují se o tom, zda ji budou dodržovat, nebo ne.
Teorie: 1 vyučovací hodina
Hra (Proč nestojí kapr o Vánocích stejně): 2 vyučovací hodiny

 

Více informací o projektu podá Vítězslav Malý, maly (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3