Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Období řešení: 5–12/2009

 

Popis a cíle projektu: Projekt Interaktivní didaktické moduly pro rozšíření environmentálně zaměřené výuky o téma udržitelné spotřeby pro pedagogy 2. stupně základních škol byl řešen týmem spolupracovníku IREAS a vybraných externích odborníků. Reagoval na nedostatek výukových a metodických materiálů zabývajících se problematikou udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí pro základní školy. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit metodickou příručku s moduly, které poskytnou pedagogům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem pojednat o otázkách udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her, „případových studií“, kvízů atd., do nichž se žáci či studenti zapojí a mj. se dozvědí, jak sami mohou zlepšit udržitelnost své spotřeby. Výsledky projektu budou využitelné či bude možné je přímo integrovat při výuce biologie, přírodopisu, občanské výchovy, zeměpisu apod.

 

Výstupy:

LOUDA, Jiří (ed.). Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí. Praha: IREAS, 2009. ISBN 978-80-86684-58-1.

 

Hlavním výstupem projektu je publikace Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí. Téměř dvousetstránková publikace je určena především pedagogům 7.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kniha obsahuje 8 modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem pojednat o otázkách udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií", soutěží atd. Žáci se tak mohou do dění během výuky aktivně zapojit a sami přijít s podněty, jak udržitelnost své spotřeby ovlivnit. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

 

Materiály ke stažení dle jednotlivých kapitol (včetně formátu souboru):

 1. ODPADY
  Odkazy a videa (pdf)
  Příloha 1: Symboly jednotlivých surovin (doc)
  Příloha 2: Ukázka obrázkových karet k variantnímu provedení aktivit 1 a 2 (pdf)
  Příloha 3: Produkce odpadu a způsob s jeho nakládáním (pdf)
  Příloha 4: Produkce komunálního odpadu ve vybraných evropských státech (2006) (pdf)
 2. OVZDUŠÍ
  Odkazy a videa (pdf)
  Příloha 1: Kvíz (doc)
  Graf 1: Emise CO2 (jpg)
  Graf 2: Emise CO2 (jpg)
 3. VODA
  Odkazy a videa (pdf)
  Oběh vody (jpg)
  Příloha 1 + 2: Dotazník k modulu voda – oceňování ŽP (xls)
  Aplikace voda: oceňování ŽP (xls)
  Schéma koupaliště (jpg)
 4. EKOLOGICKY ŠETRNÉ VÝROBKY
  Odkazy a videa (pdf)
  Příloha 1: Pracovní list (doc)
  Příloha 2: Hodnotící list pro skupinu „Komise“ (doc)
  Příloha 3: Ecoflower (jpg)
  Příloha 3: Ekologicky šetrný výrobek (jpg)
  Příloha 3: Ekologicky šetrná služba (jpg)
  Příloha 4: Zásady českého ekolabelingového programu (pdf)
  Příloha 5: Seznam výrobkových kategorií, pro která jsou stanovena kritéria posuzování (pdf)
  Příloha 6: Vybrané světové ekoznačky (pdf)
 5. BIOPRODUKTY A FAIRTRADE
  Odkazy a videa (pdf)
  Logo WFTO (jpg)
  Logo Fairtrade (jpg)
 6. OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST
  Odkazy a videa (pdf)
 7. EKOSTOPA
  Odkazy a videa (pdf)
  Příloha 1: Ekologičnost dopravních prostředků (xls)
  Příloha 2: Ekologická stopa – dotazník (xls)
  Offline formulář pro výpočet ekostopy (zip)
  Průměrná ekologická stopa vybraných států + algoritmus výpočtu ekostopy (xls)
  Kartogram světové spotřeby (jpg)
 8. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
  Odkazy a videa (pdf)
  Příloha 1: Leták „Čisté město“ (jpg)
  Příloha 2: Leták „Čisté město“ (jpg)
  Příloha 3: Ne na mém dvorečku (doc)

 

Více informací o projektu podá Jiří Louda, louda (zavináč) ireas.cz

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3