Rozšiřující vzdělávání pro veřejnou správu v oblasti životního prostředí („Ekolog veřejné správy“)

Zadavatel: Středočeský kraj, Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Období řešení: 4/2006–1/2008

 

Popis a cíle projektu: Výstupem projektu s reg. číslem CZ.04.1.03/3.3.02.1/0037 byl vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy. Vzhledem k pracovnímu zatížení pracovníků státní správy je jako metoda distančního vzdělávání zvolena kombinovaná forma, která si na trhu vzdelávání nachází vzhledem ke svým hodnotám stále větší prostor. Důraz byl kladen na využití moderního softwarového prostředí pro kontakt studujícího s odborným zázemím v podobě tutora a s ostatními studujícími, což umožňuje efektivní využítí zpětné vazby v řešených problémech.

 

V rámci projektu vznikla učební pomůcka VLČKOVÁ, Jitka (ed.). Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu. Praha: IREAS, 2008. 416 s. ISBN 978-80-86684-49. 

Publikace je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Všechny kapitoly mají stejnou strukturu, v úvodu každé kapitoly je uveden stručný obsah kapitoly, klíčová slova, která jsou pro danou oblast důležitá, předpokládaný čas, který je potřeba k nastudování dané kapitoly, seznam použitých zkratek, vlastní obsah kapitoly, seznam použité a doporučené literatury a kontrolní otázky. V textu jsou také uvedeny příklady a maximum odkazů na další informační zdroje o daném tématu.

 

Obsah publikace:

 • Úvod do ochrany životního prostředí
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana vody
 • Ochrana ovzduší
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Ochrana a obnova přírody a krajiny
 • Ochrana lesních ekosystémů
 • Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy
 • Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy

 

Více informací o projektu podá Jitka Šeflová, seflova (zavináč) ireas.cz.

Aktuality

 • 7. 11. 2017

   

  IREAS je na Facebooku! Aktuality naleznete na našem profilu.

  logo facebook3