„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

08.07.2020

IREAS se podílí na evaluaci pro Evropskou Komisi

Pro nově připravované programové období 2021–2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, které by měly zajistit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o 1) Přizpůsobení se změně klimatu, 2) Společnost 4.0 a 3) Územní dimenze. Evropská komise si aktuálně vytýčila za cíl zhodnotit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se změny klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti.

Tento evaluační projekt koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). Zjištění, závěry a evaluační doporučení budou určeny pro potřeby Evropské komise v rámci příprav nového programového období 2021–2027.

None

Tým ekonomie a politika životního prostředí má nový vědecký newsletter!

Přečtěte si o problematice povodní a sucha v našem novém newsletteru! Naše kolegyně doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D. o možných řešeních hovořila v několika rozhovorech, a to dokonce v britské BBC. Proto jsou přírodě blízká opatření jako účinný nástroj proti povodním i suchu, doplněná o témata adaptace lesů v Beskydech a nově vydanou Zprávu pro klíčové aktéry ohledně sázení stromů, také základním tématem nového newsletteru. V newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí, na kterých můžete vidět naše kolegy přednášet a následně s nimi diskutovat. Aktuální newsletter 01/2020 je ke stažení zde.

None

Obhájili jste v roce 2020 kvalifikační práci zabývající se tématikou životního prostředí? Přihlaste se do druhého ročníku celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis!

Prvního června byl vyhlášen druhý ročník celonárodní studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč vysokými školami v Česku vybírá nejlepší bakalářské či diplomové práce v oblasti životního prostředí.

Za celou soutěží stojí náš kolega Jan Macháč, jehož cílem je prostřednictvím soutěže podporovat mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti, které by rozhodně neměly skončit zaprášené v šuplíku.

V loňském roce zvítězila práce Kateřiny Tumové na téma využívání dešťové vody. Kdo bude letošním vítězem? Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil nebo do konce září 2020 obhájí svoji bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Termín pro podání přihlášek je 30. září 2020. Více o soutěži na www.czechenvithesis.cz.

None

Jak využít bioodpad v obcích? Stavte se u nás pro bezplatnou publikaci, ve které se dozvíte více.

Zajímá Vás, co je možné dělat s biologicky rozložitelným odpadem v obcích? Jak ho zhodnotit a efektivně s ním nakládat? Právě těmito tématy se zabývá naše publikace Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích.

V publikaci se mimo jiné dočtete, co brání vyššímu využití kompostu na zemědělské půdě nebo jaké nástroje vedou k podpoře jeho vyššího využití. Aplikace mikroekonomického modelu v závěru prezentuje, jak je možné optimalizovat nakládání s bioodpady.

Přestože publikace vyšla už v roce 2015, jednotlivé kapitoly přináší poznakty, které jsou stále aktuální. Protože čas od času máte o knížku zájem, připravili jsme nyní pár výtisků pro Vás v naší kanceláři na adrese Štěpánská 16, Praha. Pokud o výtisk máte zájem, dejte nám vědět na náš e-mail office@ireas.cz a domluvíme se na předání publikace. Budeme se těšit!

None

17.05.2020

Interní mentoring na statku

Skupina aktivních učitelů, dvě skvělé lektorky, pohodový statek… ideální prostředí pro osobnostní rozvoj. V termínu 14.–15. 5. 2020 proběhly další nadstavbové workshopy pro interní mentory. Naši skvělí účastníci se navzdory koronaviru vydali na semináře, kde aktivně trénovali pomáhající rozhovor a další dovednosti potřebné pro interní mentoring. Ten je v současné náročné době potřeba více než kdy dříve. Cílem workshopů je vytrénovat interní mentory, kteří budou působit na svých školách jako kolegiální podpora pro své kolegy. Musíme říci, že jsou opravdu velmi šikovní a je nám potěšením takové pedagogy připravovat. O jejich školy nemáme do budoucna vůbec žádnou starost!

Workshopy jsou pořádané v rámci projektu Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu, který je podpořen z prostředků EU. Běží již čtvrtým rokem a za tu dobu jsme proškolili více než 100 pedagogů. Nyní připravujeme interní mentory pro 9 škol.

None

14.04.2020

Spouštíme nový projekt pro pražská gymnázia a střední školy

Podporujete své žáky a učitele v osobním rozvoji? Slova jako zpětná vazba či školní parlament Vám nejsou cizí? Chcete dále rozvíjet demokratickou kulturu Vaší školy? Od září spouštíme ve spolupráci s lektory ze Systemické fabriky projekt, který bude zaměřen na rozvoj demokratických kompetencí pedagogů a žáků. Účast v projektu je ZDARMA (podpořeno z fondů EU). Zajistěte si proto místo v projektu už nyní!

Co si účastníci mohou odnést?

  • umění sebereflexe,
  • konstruktivistický způsob myšlení,
  • umění vést pohájící rozhovor,
  • konkrétní dovednosti vedoucí k rozvoji demokratické kultury (aktivní naslouchání, zpětná vazba, práce s konstrukty či řešení konfliktů).

Semináře pro učitele jsou AKREDITOVANÉ a vyžadují zapojení 12–15 učitelů v rámci 5 dnů po 8 hodinách. Pro vybrané žáky (3 skupiny po 8–10) budou realizovány dvoudenní semináře po 6 hodinách. Semináře jsou pojaty prakticky, zážitkově a vychází z potřeb celého školního systému. Nejvyšším rámcem nám bude vize Vaší školy. Jaké prostředí zde chcete mít? Respektující? Partnerské? Budeme s učiteli i žáky pracovat na tom, aby svým chováním a přístupem k dětem a rodičům tuto vizi naplňovali.

Na oplátku požadujeme aktivní zapojení školy do rozvoje, do evaluace celého projektu a do aplikace nových poznatků do školní praxe (např. práce s metodickými listy v hodinách). Pokud Vás projekt zaujal a chcete se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat Ing. Jitku Šeflovou, tel. +420 721 364 959. Leták s podrobnou nabídkou

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001433

Archiv aktualit - předchozí Archiv aktualit - další