„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

03.04.2020

Hravě o vodě a klimatické změně – bezedná inspirace pro učitele ZŠ

V březnu jsme o práci našich kolegů informovali na portálu www.adam.cz. V době, kdy se sucho a vodní hospodářství stávají naléhavými tématy, však v mnoha zemích stále chybí aktivní zapojení občanů do problematiky vodních zdrojů, a je potřebná změna chování společnosti. Té by mohlo pomoci aktualizované a efektivní vzdělávání o vodním hospodářství na všech úrovních. Přestože osnovy základního vzdělávání zahrnují témata zabývající se environmentální výchovou, vodní hospodářství v nich není dostatečně pokryto. Proto jsme vytvořili praktického průvodce pro učitele, který obsahuje aktuální informace přizpůsobené úrovni studenta, různé aktivity k zajištění interaktivní a praktické výuky. Příručka je volně ke stažení v anglickém, českém, slovenskémmaďarském jazyce. Výukový materiál Water Agent V 003 se nám podařilo dále rozšířit skrze vznikající projekt Wat.Edu (Water Education for Innovative Environmental Learning).

None

14.02.2020

Rozloučení s Emilem Machálkem

V pátek 14. 2. 2020 jsme se se zármutkem rozloučili s naším dlouholetým kolegou a kamarádem Ing. Emilem Machálkem, CSc., který nás opustil ve věku 73 let. Emil byl nejen vynikající odborník na problematiku zemědělství a rozvoje venkova, ale zejména milý a neustále velmi dobře naladěný člověk. Při každé návštěvě kanceláře přátelsky prohodil pár milých slov snad úplně s  každým, přičemž nikdy nerozlišoval, jestli jde o docenta, nebo studenta, který je v kanceláři první den. Není divu, že zejména naše kolegyně pak chodily celý zbytek dne s úsměvem na tváři a stále opakovaly, jaký je ten pan Machálek šarmantní gentleman. Navíc byl Emil velmi skromný a my jsme se jen postupně dozvídali o jeho dalších aktivitách, kterými bylo například psaní básní, recitace Shakespeara pro seniory, nebo spolupráce při zavádění baby boxů v České republice. Je pravděpodobné, že o mnoha jeho dalších přínosných aktivitách ani nevíme. Víme však to, že nám Emil Machálek bude velice chybět.