„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

08.07.2020

IREAS se podílí na evaluaci pro Evropskou Komisi

Pro nově připravované programové období 2021–2027 jsou navrženy tzv. průřezové oblasti, které by měly zajistit komplexní přístup ve financování ze strukturálních fondů EU. Jedná se o 1) Přizpůsobení se změně klimatu, 2) Společnost 4.0 a 3) Územní dimenze. Evropská komise si aktuálně vytýčila za cíl zhodnotit, do jaké míry se podařilo (resp. podaří) zakomponovat příslušná opatření týkající se změny klimatu (tj. první průřezová oblast) v operačních programech, které budou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Fondu soudržnosti.

Tento evaluační projekt koordinují evaluační společnosti COWI A/S (Dánsko) a Metis GmbH (Rakousko). IREAS centrum, s. r. o. naplňuje dílčí aktivity tohoto projektu za Českou republiku formou subdodávky. Pro Českou republiku působí v roli lead experta doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (IREAS). Zjištění, závěry a evaluační doporučení budou určeny pro potřeby Evropské komise v rámci příprav nového programového období 2021–2027.

None

02.12.2019

Monografie o rozvoji venkova v době digitální je v prodeji

Martin Pělucha, člen týmu Evaluace a regionální politika, je spoluautorem knihy Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy. Ta vznikla v rámci projektu GAČR na VŠE a vydalo ji prestižní britské nakladatelství Routledge. Kniha se věnuje teoretickým a praktickým souvislostem politiky rozvoje venkova EU v rámci období 4.0 , tj. v rámci technologických proměn a digitalizace území. Objednat si jí můžete zde. Martin se věnuje problematice rozvoje venkova dlouhodobě, a to nejen ve vědeckých projektech na VŠE v Praze, ale také v evaluačních zakázkách IREAS pro Ministerstvo zemědělství.

None

01.06.2018

Náš kolega Martin Pělucha je prezidentem České evaluační společnosti pro rok 2019

Martin Pělucha je v oblasti evaluací velmi uznávaným odborníkem. Jeho vědecké počiny si můžete prohlédnout třeba na Research Gate. Více informací o samotné České evaluační společnosti pak najdete na jejich webových stránkách. Gratulujeme Martinovi k této důležité pozici a přejeme hodně dalších úspěchů v jeho odborné dráze.