„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

17.05.2022

Nabídka nových termínů seminářů zdarma

V rámci projektu Inovace výuky a dobré klima ve třídě Vám nabízíme další sérii ZDARMA seminářů pro vyučující z Prahy. Nové terminíny jsou tentokrát vypsány na podzim 2022 a začátek roku 2023. Můžete si je tedy vklidu zapsat do diářů, které, snad, ještě nepřetékají dalšími povinnostmi a radostmi. Škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek či proplacení pedagoga/žky pro vedení kroužku na vybrané téma. Více informací najdete v našem letáčku zde: 

Na podzim následujícího školního roku se můžete těšít na tento provázaný seminář: 

Téma B) Práce se třídou
Kdy: 12. a 13.10. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30, druhý den pak končit cca v 16:00
Na tento dvoudenní prezenční semináře navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 15.11. od 14:00 – 17:00/18:00

Téma B) skvěle tematicky doplňují následující on-line semináře:

Žák s odlišným mateřským jazykem
21.9. a 22.9. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Klára Martinovská

Náročná třída  
3.10. a 11.10. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Kristina Pernicová

Syndrom CAN
31.10. a 4.11. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektor Tomáš Tenkl

Psychohygiena
21.11. a 22.11. 2022, 15:00- 18:00, lektorka Jitka Kořínková

Šikana a kyberšikana
19.1. a 20.1. 2023, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Klára Hekrlová

V  zimě roku 2023 se můžete těšit na následující provázaný seminář: 

Téma A) Inovace ve výuce 
Kdy: 20. a 21. 2. 2023 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 9:30h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 13. a 21.3. od 14:00 – 17:00/18:00

Tento provázaný seminář tematicky skvěle doplňují následující on-line semináře, které budou probíhat na podzim roku 2022. 

Efektivní komunikace
-informace brzy

Osobnostně sociální rozvoj    
1.11. a 2.11. 2022, 15:00 - 18:00, lektorka Jitka Kořínková 

Ochrana životního prostředí
3.11. a 4.11. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektor Jiří Hruška 

Etika a prosociální chování
15.11. a 22.11. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Marie Najmonová

Mediální výchova
8.12. a 9.12. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Kateřina Kumpel 

Provázané semináře proběhnou pod vedením Vaší oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou a Klárou Kováčovou. 

Podrobnější informace Kudrnova@ireas.cz  774 652 525 nebo zelechovska@ireas.cz : 720 221 220

None

02.05.2022

Workshop "Síla dobré otázky"

Srdečně zveme všechny vyučující na workshop „SÍLA DOBRÉ OTÁZKY“, který se koná 24.5. od 13 do 17 hod. První část je věnována systemickému přístupu – o čem je, jak může být užitečný ve vzdělávání a jaké má zásady. Druhá část je pak čistě praktická, seznámíte se jak se zkušenostmi z konkrétních škol, tak s otevřenými konstruktivními otázkami, které mají mnohdy větší sílu, než jakákoliv rada.
Přijďte si užít profesionální vedení seniorní koučky a terapeutky dr. Magdy Loumové a zažít společně s kolegy a kolegyněmi sílu dobrých otázek, sdílení a systemického přístupu. Více informací můžete najít v pozvánce.
Vstup na workshop je díky projektu Svět se tvoří v našich hlavách zdarma. Je však potřeba se předem registrovat. Přihlašujte se, prosím, na email kadlecova@ireas.cz.

None

04.04.2022

ROVNOVÁHA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU VE ŠKOLSTVÍ

Těší nás, že díky projektu Rozvoj a podpora ženského principu ve školství budeme moci v 10 školách pracovat na rozvoji demokratické kultury prostřednictvím vyvažování mužského a ženského principu. Co to vlastně znamená?

Vyučující budou procházet vzděláváním a objevovat jednotlivé principy v sobě. Budou se věnovat hlavně práci s konstrukty, rozvoji potenciálu a vytváření rovných příležitostí pro každého jedince, včetně sebe samého. V únoru jsme zahájili první vlnu vzdělávání vyučujících, kteří budou pokračovat v rozvoji až do dubna. Na jejich vzdělávání bude navazovat praktická aplikace ve škole a přímá práce se žáky a žákyněmi, která bude zaměřena na rovné příležitosti, řešení konfliktů, debatování, atp. 

V rámci projektu vzniknou rovněž metodické listy, které se zaměří na výše uvedená témata a jejich zavádění do výuky ve třech formách: klasická hodina, třídnická hodina, projektový den. 

Program je podpořen z prostředků EU a více se o něm můžete dozvědět zde.

None

21.03.2022

ZDARMA semináře pro školy z Prahy!

V rámci nově schváleného projektu Inovace výuky a dobré klima ve třídě bychom Vám rádi nabídli další sérii zdarma seminářů, které jsou určeny pro vyučující z Prahy. Škola, ze které se zúčastní více pedagogů a pedagožek získá další výhody, mezi které patří například nákup pomůcek. Více informací najdete v našem letáčku zde: 

Během jara na Vás čekají následující semináře: 

Téma A) Inovace ve výuce 
Kdy: 8. a 9.6. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 10h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční seminář navazují dva online semináře, které proběhnou 21. a 22.6. od 14:00 – 17:00/18:00

Téma B) Práce se třídou
Kdy: 11. a 12.5. 2022 s ubytováním hrazeným z projektu, první den budeme začínat v 10h, druhý den pak končit cca v 15.30
Na tento dvoudenní prezenční semináře navazují dva online semináře, které proběhnou 7. a 14.6. od 14:00 – 17:00/18:00

Semináře proběhnou pod vedením Vaší oblíbené lektorky Jitky Kořínkové ve spolupráci s Kristinou Pernicovou a Klárou Kováčovou. 

Mimo tyto provázané semináře se můžete taktéž přihlašovat na samostatné online semináře, které budou probíhat na následující témata:

Šikana a kyberšikana    
28.4. a 29.4. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Klárka Hekrlová 
Psychohygiena      
9.5. a 10.5. 2022, 15:00 - 17:00/18:00, lektorka Jitka Kořínková
Syndrom CAN
23.5. a 27.5. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektor Tomáš Tenkl
Náročná třída 
1.6. a 8.6. 2022, 14:00 - 17:00/18:00, lektorka Kristina Pernicová 

Podrobnější informace Kudrnova@ireas.cz  774 652 525 nebo zelechovska@ireas.cz : 720 221 220

None

16.02.2022

Semináře budou pokračovat!

S radostí sdílíme úspěch týmu Vzdělávání a sociální politika, kterému se podařilo získat podporu EU pro projekt „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ (https://www.ireas.cz/cs/projekty/214/). 
Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky/cemi, žáky/němi a studenty/kami.  V projektu je prostor až pro 70 vyučujících a 480 studujících.

Každá zapojená škola si může zvolit téma, které je jim bližší:
A)    Inovace předmětu a výuky – zaměřeno na zařazování rozvojových cílů do výuky. Součástí jsou hlavní semináře zaměřené na metodiku a volitelné semináře, které si účastníci volí dle zájmu: Osobnostně sociální rozvoj; Etika a rozvoj prosociálního chování; Mediální výchova a kritické myšlení; Ochrana životního prostředí a globální problémy nebo Efektivní komunikace.
B)    Práce se třídou a utváření dobrého klimatu – zaměřeno na pozitivní třídní klima a předcházení problémových jevů. Opět jde o základní semináře zaměřené obecněji a k nim volitelné semináře ke konkrétním tématům: Problémová třída; Šikana a kyberšikana; Syndrom CAN; Psychohygiena učitele a práce se stresem nebo Žák s OMJ ve školní třídě.

Rozvoj žáků/yň bude probíhat buď skrze rozvojové kroužky, nebo projektové dny. K obojímu bude pro učitele/ky k dispozici metodická podpora. Vzniknou připravené projektové dny a také metodické listy, což jsou připravené lekce, které mohou vyučující použít ve svých třídách. 

None

24.01.2022

Tým vzdělávání a sociální politiky má nový newsletter

V prvním newsletteru tohoto roku se zaměřujeme na to, jaké máme nové projekty a co se nám za loňský rok povedlo. Momentálně začínáme pracovat na novém projektu „Inovace výuky a dobré klima ve třídě“ a „Podporujeme ženský princip ve školách". Mimo aktuální projekty budeme také pokračovat s našimi komerčními semináři na našem webu „učitelské espresso“, který tvoříme právě pro naši obvyklou cílovou skupinu – učitele a učitelky.

Z loňského roku nám pokračují dva úspěšné projekty. V rámci projektu „Rozvíjíme učitele a žáky“ jsme realizovali již 30 seminářů specializovaných kompetencí a 10 seminářů hlavních kompetencí, máme taktéž připravené metodické listy, které se již používají v praxi při kroužcích osobnostního rozvoje. Dále probíhají i bezplatené supervize pro zapojené vyučující. V projektu „Svět se tvoří v našich hlavách“ budeme v únoru zahajovat již pátou vlnu workshopů pro vyučující. Těší nás, že je o naše semináře takový zájem

Pro více informací se podívejte do našeho newsletteru 01/2022 a třeba brzy na viděnou na našich seminářích. 

Archiv aktualit - další