„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

Pro velký zájem přidáváme další semináře pro učitele

Víte, co je vlastně největším problémem učitelského povolání?
No přeci nedostatek času na klidnou kávu!

Právě proto jsme se rozhodli připravit pro Vás ta nejlepší zrnka v podobě vzdělávacích seminářů a materiálů.

Navštivte náš nově vzniklý web, který se věnuje pouze Vám, učitelům a učitelkám, a odpusťte nám drobné chyby, jelikož jeho tvorba je stále v procesu. Najdete zde jak materiály ke stažení zdarma, které mohou posloužit Vašemu individuálnímu rozvoji, nebo Vaší třídě, tak semináře s ověřenými lektorkami a lektory.

A proč Vám to píšeme právě teď? 

Aktuálně se totiž můžete přihlašovat na tyto semináře: 

Péče o duši – 6.10 a 7.10., 14:00-17:00
Náročná třída – 8.11. a 10.11., 14:00-17:00
Závislostní chování ve třídě – 25.11. a 2.12., 14:00-17:00
Prevence šikany a kyberšikany  – 15. a 16.11., 14:00-17:00

Zaujala Vás nabídka?

Podívejte se na náš web ucitelskeespresso.cz, kde naleznete více informací a také možnost přihlášení na vybraný seminář.

Těšíme se na Vás! 

None

POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje!

"Moc děkuji. Jsem pořád plná dojmů a taky jsem Vám chtěla říct, jak moc si Vaší práce cením a taky práce lektorů. Budu moc ráda, když s Vámi budu spolupracovat a navzájem se posouvat a učit se. Jste skvělý tým. Vaše práce a přednášky mi moc pomohli se posunout v mé pracovní kariéře. Děkuji." Klára Zálupská ze ZŠ Chomutov

V evaluačních dotaznících jsme objevili další hřejivou zpětnou vazbu, která nám spolu s dalšími říká, že Vám naše semináře dávají smysl a jsou Vám nápomocné.

Děkujeme.

Touto cestou bychom Vám chtěli nabídnout POSLEDNÍ bezplatné semináře pro vybrané kraje, které se uskuteční během podzimu 2021. Spolu s lektory a lektorkami se na Vás těšíme na následujících setkání:

🍂Žák s odlišným mateřským jazykem

22. a 23. 9., 14.00-17.00

🍁Práce s týraným, zneužívaným a zanedbávaným dítětem

27.9. a 1.10., 14.00-17.00

1. a 5.11., 14.00-17.00

🍁Šikana a kyberšikana

6. a 7. 10., 14.00-17.00

🍂Efektivní komunikace

14. a 15. 10., 14.00-18.00

18. a 19. 11., 14.00-18.00

 

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Julii Šormovou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

None

UČITELÉ SDÍLEJTE S NÁMI!

V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili čtyřletý projekt věnovaný rozvoji kolegiální podpory na školách. O čem celý projekt byl? Podívejte se na krátké shrnující video. 

V rámci projektu také vznikly zajímavé výstupy, které vám mohou pomoci se sdílením na Vaší škole:
1)    Metodické listy pro rozvoj kolegiální podpory – Listy slouží jako opora při zavádění kolegiální podpory ve škole. Pokud jste interní mentor (nebo zatím jen osoba, která usiluje o vzájemné sdílení a podporu ve Vaší instituci), najdete zde užitečná teoretická témata i otázky k reflexi. Texty je však třeba brát spíše jako doplněk k potřebnému dalšímu vzdělávání.
2)    Sborník z konference NA SDÍLENÍ ZÁLEŽÍ – Zajímá Vás, jak vypadá kolegiální podpora na jiných školách? Inspirujte se třeba u ZŠ Kunratice, SSZŠ Litvínov nebo OA Kollárova. Právě jejich zástupci se na konferenci podělili o fungování podpory ve školní praxi.
Všechny výstupy vznikly v rámci projektu Rozvoj kolegiální podpory pedagogů na školách prostřednictvím interního mentoringu (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000537) podpořeného z prostředků EU.

Díky projektu bylo proškoleno na 150 pedagogů, kteří nyní ovládají základní dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Z těchto pedagogů se pak vyprofilovali interní mentoři pro 9 konkrétních škol. Ti se účastnili dalšího prohlubujícího vzdělávání v mentoringu a nyní slouží jako podpora pro své kolegy ve škole při rozvoji a řešení obtížných situací. Jsou připraveni naslouchat, vést pomáhající rozhovor či Bálintovu skupinu, dávat zpětnou vazbu, vést reflexi a celkově podporovat své kolegy.

None

NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ SEMINÁŘE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

„Paní lektorka měla vše připravené na výbornou – výklad, prezentace a forma předávání informací, dokázala poutavě hovořit o probíraném tématu, vysvětlit na příkladech ze života, jak co nejlépe komunikovat s kolegy, žáky, v rodině. Škoda – málo času.“

Toto je jedna ze zpětných vazeb na naše specializované semináře, které Vám nabízíme od prosince 2020. Jak už to ale tak bývá, nic nemůže běžet věčně, a tak Vás zveme na POSLEDNÍ semináře tohoto školního roku. 
Pojďte nabrat inspiraci na bezplatných seminářích týkajících se aktuálních témat: 

PRÁCE S TÝRANÝM, ZNEUŽÍVANÝM A ZANEDBÁVANÝM DÍTĚTEM (12. a 16. 4. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se rozpoznávat rizikové faktory, mějte na paměti svoje kompetence a místa, na která se můžete obrátit.

PROBLÉMOVÁ TŘÍDA (4. a 5. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se lépe zvládat krizové situace ve třídě a předcházet problémovému chování.

ŽÁK S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (12. a 13. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – podporujte začleňování žáku s OMJ ve Vaší třídě i na dálku.

PSYCHOHYGIENA (19. a 20. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – najděte si čas na dobití potřebné energie a využijte konzultace konkrétních případů. 

ŠIKANA A KYBERŠIKANA (26. a 27. 5. 2021, vždy 14.00–17.00) – ohlídejte si svou třídu, zvláště v době online výuky při zvýšeném riziku kyberšikany.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE (3. a 4. 6. 2021, vždy 14.00–18.00) – zlepšete svoji komunikaci a vztahy s ostatními.

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny (kromě efektivní komunikace, která trvá o hodinu déle oba dny). V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení.

V případě zájmu či dotazů se obracejte na asistentku projektu Šárku Stříbrskou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

Naše lektorky a lektoři se na Vás moc těší!

None

29.01.2021

Myslíme na učitele i v této náročné době

Víme, že současná situace je pro učitele velmi náročná. Jako podporu jsme pro Vás připravili další bezplatné semináře na aktuální témata:


PROBLÉMOVÁ TŘÍDA (9. a 11. 2. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se lépe zvládat krizové situace ve třídě a předcházet problémovému chování.

PSYCHOHYGIENA (24. a 25. 2. 2021, vždy 14.00–17.00) – najděte si čas na dobití potřebné energie a využijte konzultace konkrétních případů. 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE (4. a 5. 3. 2021, vždy 14.00–17.00) – zlepšete svoji komunikace a vztahy s ostatními.

ŠIKANA A KYBERŠIKANA (18. a 19. 3. 2021, vždy 14.00–17.00) – ohlídejte si svou třídu, zvláště v době online výuky při zvýšeném riziku kyberšikany.

PRÁCE S TÝRANÝM, ZNEUŽÍVANÝM A ZANEDBÁVANÝM DÍTĚTEM (22. a 26. 3. 2021, vždy 14.00–17.00) – naučte se rozpoznávat rizikové faktory, mějte na paměti svoje kompetence a místa, na která se můžete obrátit.

ŽÁK S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (14. a 15. 4. 2021, vždy 14.00–17.00) – podporujte začleňování žáku s OMJ ve Vaší třídě i na dálku.

Aby pro Vás byly semináře užitečné, rozdělili jsme každé téma na 2 x 3 hodiny. V daný den Vám tak seminář nezabere tolik času a budete se moci více soustředit na průběh. Navíc je počet míst omezen na 12 osob, aby měl každý účastník prostor pro dotazy a komunikace byla přehledná. Všechny semináře proběhnou na platformě ZOOM. Před samotným seminářem Vám pošleme do emailu odkaz na připojení. 

V případě zájmu či dotazů se oobracejte na asistentku projektu Šárku Stříbrskou. POZOR, nabídka platí pouze pro tyto kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Pardubický. Pro velký zájem termíny seminářů neustále doplňujeme.

Všechny semináře se uskuteční v rámci evropského projektu Rozvíjíme učitele a žáky (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827). 

Naše lektorky se na Vás moc těší!

None

24.08.2020

Konference Na sdílení záleží – NOVÝ TERMÍN

Autentické sdílení, příklady dobré praxe a představení palety možností, jak se vzájemně s kolegy ve škole podpořit. Přijďte na konferenci Na sdílení záleží – přínosy koučinku a mentoringu ve školství a poslechněte si zkušenosti ze Základní školy Kunratice, Obchodní akademie Kollárova a Sportovní soukromé základní školy Litvínov. Všechny příspěvky budou navíc obohaceny o zkušenosti s kolegiální podporou během distanční výuky. Konference je vyvrcholením naší dlouhodobé snahy o podporu pedagogů v jejich krásném, ale náročném povolání. Právě skrze zavádění kolegiální podpory. Zajímá Vás víc? Přijďte 29. 9. 2020 do Impact Hubu na Vinohradech (Koperníkova 10). Vstup je zdarma včetně drobného občerstvení. Více informací na FB

Archiv aktualit - další