„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

TÝM EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MÁ NOVÝ VĚDECKÝ NEWSLETTER!

Čemu se v posledních měsících věnoval tým ekonomie a politiky životního prostředí? O svých činnostech informuje v novém newslettru. Úvodní stranu věnujeme hospodaření s dešťovou vodou. Zabývali jsme se tématem, které ve společnosti silně rezonuje, a to tím, jak efektivně využívat dešťovou vodou v situacích, když je jí nedostatek nebo naopak přebytek. Tématu se věnujeme jak z odborného hlediska, například jsme ve spolupráci s kolegy z ČVUT vydali metodiku Voda ve městě, tak z hlediska popularizačně vzdělávacího, kdy jsme součásti metodiky prezentovali na několika akcích – konference, publikovali jsme odborné i popularizační články aj. V newsletteru se můžete dále dočíst o komunitním zahradničení, litteringové studii nebo novém projektu s názvem Obec mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Aktuální newsletter 01/2021 je ke stažení zde: 

None

Czech Envi Thesis letos již potřetí

Nechcete, aby Vaše bakalářská nebo diplomová práce skončila v šuplíku?

Soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou práci z oblasti životního prostředí opět hledá studentky či studenty, kteří tuto oblast řeší ze společenskovědního pohledu. Czech Envi Thesis založil v roce 2019 náš kolega Jan Macháč na UJEP za účelem podpořit mladé talenty a popularizovat výsledky jejich vědecké činnosti. Pět nejlepších prací bude představeno v prosinci na veřejně přístupné finálové prezentaci. 

Pokud jste autorkou/autorem takové práce, neváhejte ji přihlásit do 30.9. na czechenvithesis.cz.

None

Jak dosáhnout společensky přijatelných doporučení v oblasti environmentální politiky?

Právě touto otázkou se ve svém nově publikovaném článku ve vědeckém časopise Forests zabývají naši spolupracovníci Dr. Jiří Louda, doc. Ondřej Vojáček a doc. Lenka Slavíková (ke stažení zde:https://www.mdpi.com/1999-4907/12/4/484).

Na základě svého výzkumu došli autoři k zajímavým závěrům. V současnosti čím dál častěji využívané kvantitativní metody hodnocení preferencí přinášejí osobám s rozhodovacími pravomocemi důležité informace o tom, jaká (lokálně zaměřená) environmentální opatření jsou lidmi preferovaná. Ale kdyby byla opatření přijímána pouze na základě těchto informací, velmi pravděpodobně by nebylo dosaženo požadovaných efektů. Aby byla opatření funkční a společensky akceptovatelná, je potřeba zkombinovat kvantitativní data (v případě tohoto výzkumu data z tzv. výběrového experimentu) s fakty o institucinálních podmínkách a baríérách implementace nových opatření. Ty zde byly zkoumány pomocí tzv. institucionální analýzy.

(Zdroj fotogafie: https://www.facebook.com/MDPIOpenAccessPublishing/photos/a.10152385859817575/10153781922267575)

None

Beskydy

Tým společnosti IREAS úspěšně dokončil přeshraniční česko–slovenský projekt BESKYDY, v rámci kterého jsme se v uplynulých letech zabývali řešením obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb lesů Beskyd, které jsou ohroženy klimatickou změnou. V rámci projektu jsme nejen zjišťovali vnímání rizik spojených s klimatickou změnou místními samosprávami, obyvateli, podnikateli a dalšími organizacemi, ale také vnímaní jednotlivých přínosů lesních porostů. 
Na základě těchto poznatků jsme navrhli nejvhodnější adaptační opatření a postupy na zmírnění dopadů klimatické změny. Tyto kroky směrovaly nejen do oblasti udržitelného lesního hospodaření a vodního managementu lesů, ale také do oblasti podpory biodiverzity a způsobů ochrany cenných přírodních lokalit.  Nedílnou součástí byla také navržení institucionálního zabezpečení spolupráce mezi klíčovými aktéry. 
V rámci projektu jsme také společně s našimi partnery s CzechGlobe a NLZ Zvolen vytvářeli web-mapovou aplikaci, která pomocí interaktivních simulací umožňuje zobrazovat předpokládaný vývoj klimatu na území Beskyd v následujících desetiletích a jeho dopad na lesy v tomto přeshraničním území. Aplikace Lesy Beskyd a klimatická změna poskytuje prognózy budoucího vývoje klimatu, biodiverzity, lesů a ekosystémových služeb na období 2020-2080. Aplikace také umí simulovat odhadované dopady změny klimatu na dřevinnou skladbu, akumulaci uhlíku, biodiverzitu, estetickou hodnotu lesa a ekonomickou hodnotu lesa pro čtyři alternativní způsoby hospodaření v lesích a dva různé uvažované scénáře vývoje klimatu.
Kolegové z NLC také připravili pilotní projekt přeměny stejnověkého smrkového lesa na různověký přírodě blízký les na pilotním objektu Velký Polom. Cílem pilotního projektu je prakticky demonstrovat nejprogresivnější způsob adaptace lesů na změnu klimatu.
Více se o přeshraničním projektu financovaném z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 dozvíte z našich webových stránek projektu na tomto odkazu.
 

None

Tým ekonomie a politiky životního prostředí má nový vědecký newsletter!

Čemu se v posledních měsích věnoval tým ekonomie a politiky životního prostředí? O svých aktivitách informuje v druhém newsletteru tohoto roku. Tentokrát se zaměřujeme na představení výsledků naší spolupráce s městy. Zabývali jsme se například otázkami, jaké faktory ovlivňují třídění odpadu domácnostmi, jak COVID-19 ovlivňuje dopravní chování či jaké jsou přínosy zeleně a jak je vnímají obyvatelé Liberce. V newsletteru nechybí ani přehled publikací a kalendář akcí, na kterých můžete vidět naše kolegy přednášet a následně s nimi diskutovat. Aktuální newsletter 02/2020 je ke stažení zde.

None

Série webinářů o zelených střechách

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně připravila sérii webinářů o zelených střechách pro Prahu, její veřejnou správu, developery, architekty, projektanty a další zainteresované. Mezi přednášejícími se 1. 12. 2020 objeví i náš kolega Jan Macháč, který bude mluvit o ekonomických a celospolečenských přínosech zelených střech. Série startuje již tento čtvrtek a pokračujeme až do prosince každý týden. Účast zdarma. Pokud Vás zelené střechy zajímají, je toto ideální příležitost se dozvědět více o jednotlivých aspektech zelených střech od českých odborníků i lidí z praxe.

Více informací

Archiv aktualit - další