„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Aktuality IREAS

None

23.06.2022

Zemřela prof. Jiřina Jílková

S velkou lítostí oznamujeme, že 21. června 2022 opustila svou velkou akademickou rodinu ekonomka, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. IREAS měl tu čest do této rodiny patřit řadu let. Celou řadu z nás si osvojila, nasměrovala a podpořila ve významných momentech pracovního i osobního života. Uměla nás motivovat, zajímavými způsoby propojovat a v klíčovém momentě také vyslat směrem k větší samostatnosti. A my jí za to nepřestaneme být vděční.

Bylo těžké zasloužit si její respekt. Pokud ho však člověk získal, mohl si být jistý její kontinuální podporou a do určité míry i ochranou. To nám dávalo sílu pouštět se na tenký led a v konečném důsledku vedlo k lepším výsledkům a posilování celého týmu. 

Jak napsal Svatopluk Čech v básni Dosti nás: “Malý ten, kdo má jen malý cíl“. Kdo Jiřinu znal, ví, že to nebyl její případ. Její život byl dlážděný velkými cíli, kterými mnoha z nás ukazovala cestu, jakkoli bylo někdy obtížné se po této cestě vydat. Vždy to však byla cesta kupředu, cesta za něčím novým, neokoukaným, často kontroverzním, ale vždy vpřed. Přešlapování na místě, absence vize, či dokonce zpátečnictví Jiřinu rozčilovalo. 

Jiřina měla až nepříjemně často pravdu. Byla vizionářka a měla výborný odhad stran lidí, jejich vlastností a limitů. Její slova se často zprvu zdála nepravděpodobná, vše někdy svědčilo proti nim, ale dříve či později se naplnila. Nikdy ale neměla potřebu zdůraznit „Já jsem to říkala“, i když by si to lidé kolem ní často zasloužili. 

Zemřela náhle v průběhu služební cesty v Rakousku během toho, co celý život nadšeně dělala – během výchovy nové generace mladých, mezinárodně úspěšných lidí, z nichž řada dnes patří mezi významné osobnosti vědeckého a společenského života. 

Jiřino, budeš nám všem moc chybět!

Tým IREAS

None

16.05.2022

Pomozte nám vrátit přírodu do měst!

Pomozte nám vrátit přírodu do měst! 
Tým mladých odborníků a odbornic ze dvou českých univerzit (ČVUT a UJEP) chystá rozšířený dotisk úspěšné metodiky Voda ve městě, která se věnuje udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou. O práci nejen našich kolegů Honzy Machače a Marka Hekrleho, ale i celého multioborového týmu pod vedením Martiny Sýkorové jsme vás už několikrát informovali. 

Dnes máte jedinečnou možnost si knihu pořídit právě zde: https://www.hithit.com/cs/project/10774

None

14.03.2022

Jak dostat vodu do distanční výuky

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky a žákyně motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je nová publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat. Publikace je dostupná v češtině a v angličtině

None

IREAS hostil vědkyni z Belgie

Tým Ekonomie a politiky životního prostředí se aktivně podílel na loňském ročníku evropské konference Ecosystem Services Partnership (ESP). Jiří LoudaJan Brabec řídili její část zabývající se preferencemi lidí vůči přírodě blízkým opatřením a Marek HekrleJanem Macháčem následně prezentovali výsledky šetření odhalující preference obyvatel vůči těmto opatřením v české krajině. V reakci na toto sdílení zkušeností se nám posléze podařilo navázat spolupráci s kolegy z Belgické Vrije Universiteit. Její zástupkyni a účastnici konference Amy Phillips náš dosavadní výzkum zaujal natolik, že nás oslovila s nabídkou vzájemné spolupráce.

Amy Phillips je geografka, která se v rámci svého doktorského studia zaměřuje na přínosy prvků zeleně v městském prostředí a tím, jak se jejich vnímání liší mezi různými skupinami obyvatel. Z úvodních setkání s Amy vyplynula vhodnost porovnat, jak se vnímání přínosů a preference obyvatel vůči přírodě blízkým řešením liší mezi českými a belgickými městy. Výsledkem úvodních online setkání pak byla odborná čtrnáctidenní stáž, kterou Amy v IREAS na přelomu srpna a září absolvovala. V rámci této stáže podpořené iniciativou LAND4FLOOD COST Action začal náš tým intenzivně pracovat na sdílení vzájemných zkušeností a dosavadních zjištění v této oblasti výzkumu. Výsledkem této stáže byl zejména základ pro vědecký článek, který bude komparovat dosavadní výsledky mezi českými a belgickými městy, ale i příslib budoucí spolupráce. Kromě toho pak měla Amy Phillips možnost poznat IREAS a jeho členy a členky i více neformálně v rámci několika teambuildingových akcí. 

None

07.12.2021

VYŠEL NOVÝ NEWSLETTER TÝMU EKONOMIE A POLITIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

I přes nadále komplikované možnosti osobního setkávání jsme v IREAS i v rámci celého networku e-academia.eu rozvíjeli řadu výzkumných a vzdělávacích projektů a dalších aktivit z oblasti ekonomie a politiky životního prostředí. Ty nejvýznamnější z nich jsou shrnuty v letošním druhém Newsletteru. 

Tentokrát se v něm zaměřujeme na představení našich analytických aktivit v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie formou agrofotovoltaických elektráren. Dále rozvíjíme také téma udržitelné dopravní mobility, které v newsletteru představujeme ve vztahu k dopravnímu chování návštěvníků chráněných území v ČRPokračují také aktivity, které se zabývají ochranou před povodněmi. V newsletteru tentokrát přibližujeme i naši mezinárodní spolupráci na téma "ochota lidí platit za pojištění proti povodnímv Albánii, Severní Makedonii a Černé Hoře".  O těchto a dalších aktivitách a výstupech (Zprávě pro klíčové aktéry č. 3, vědeckých článcích a konferencích) se můžete dočíst v novém newslettru 2/2021, který je ke stažení zde.

None

04.10.2021

Mezinárodní konference WatEdu o výuce vody

Nepropásněte 8.10. online mezinárodní konferenci o výuce vody napříč předměty pro druhý stupeň ZŠ. Od roku 2018 se v IREAS soustavně věnujeme vytváření podkladů pro výuku témat souvisejících s vodou. Nejprve jsme se v projektu Water Agent V003 zaměřili na tvorbu materiálů pro školáky a školačky na prvním stupni ZŠ. Na tento námi vedený mezinárodní projekt jsme volně navázali projektem WatEdu, u kterého se vedení ujali Maďarští kolegové. Přestože téma zůstalo stejné, cílem bylo podpořit ve výuce tentokrát učitele a učitelky druhého stupně. V rámci inovativnosti jsme se zde pustili i do tvorby e-learningových materiálů (her).

V pátek 8.10. od 12:30 bychom Vám společně s kolegy z Maďarska, Slovinska a Řecka rádi představili naše společné výstupy. My se v našem příspěvku zaměříme na podporu distanční výuky, pro kterou jsme vytvořili podkladové materiály jako nadstavbu k ostatním výstupům projektu WatEdu. Nebudou ale chybět ani příspěvky k hrám nebo vodním klubům.

Registrujte se zde:

Odkaz na konferenci zde: 

Meeting ID: 928 4889 9878

Heslo: 823862

Archiv aktualit - další