„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

VÝUKA A VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍZÍME

Sebedůvěra, snížení stresu, zdravá komunikace, nastavení hranic, práce s různorodou třídou – to vše můžete rozvíjet v našich kurzech! Nebo se chcete raději inspirovat do výuky? Využijte naše materiály pro práci se žáky. Zaměřujeme se na průřezová témata. Konkrétně na osobnostní a sociální rozvoj a environmentální vzdělávání. Věříme učitelům a chceme je dlouhodobě podporovat.

Odborné zkušenosti

Jste škola nebo dětský domov? Chcete rozvíjet Vaše děti v mimoškolních a praktických dovednostech? Využijte naši nabídku aktuálních projektů (viz sekce Reference níže), případně pro Vaše děti/žáky připravíme kurz na míru. Pro SOŠ a SOU i dětské domovy zajišťujeme rozvoj dovedností např. v oblasti gastronomie za podpory Asociace kuchařů a cukrářů, příp. dalších profesních organizací. V dětských domovech máme zkušenosti s realizací doučování, kroužků jazyka, matematické či čtenářské gramotnosti nebo osobnostního rozvoje. Lepší přehled o světě a potřebných změnách v něm zprostředkovávají interaktivní kurzy zaměřené na životní prostředí s prvky kritického myšlení. Široká je také nabídka exkurzí a blokových seminářů.

Doplníme vzdělání, seznámíme s novinkami. Srozumitelně a na konkrétních příkladech. Pro zástupce samosprávy a veřejné správy nabízíme kurzy a workshopy k následujícím tématům:

  • evaluační metody,
  • ekonomické nástroje v oblasti životního prostředí,
  • voda a povodně,
  • odpadové hospodářství,
  • energetika a ochrana ovzduší,
  • příroda a ekosystémové služby.

V každém tématu zajistíme odborné lektory se zkušenostmi jak z praxe, tak z tuzemských i mezinárodních vědeckých projektů. Výběr z již realizovaných školení si můžete prohlédnout níže v sekci Odborné zkušenosti.