„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ke STAŽENÍ

Ke stazeni

Svět se tvoří v našich hlavách

Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)
Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Ke stazeni

Jak dostat vodu do distanční výuky

Macháč, Jan et al.
WatEdu - Podkladové materiály pro distanční výuku (pdf)

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2020

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2020 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2020

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2020 (pdf)

Ke stazeni

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů

Kováčová, Klára; Michaela, Jeřábková; Barbora, Matějková
Rozvoj kolegiální podpory pedagogů

Chcete se ve Vaší instituci více vzájemně podporovat? Metodické listy obsahují celkem 15 témat a různé otázky, nad kterými se můžete v procesu rozvoje kolegiální podpory zamýšlet. Postupují od teoretického základu pro systemický přístup, přes podklady pro mentoring až po konkrétní dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci a vzájemnou podporu. Každé téma je obohaceno o reflektivní část, která umožňuje hlubší porozumění a následně lepší využití nových poznatků v praxi.

Ke stazeni

Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství

Jeřábková, Michaela; Petr, Fanta a kol.
Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství

Představte si školy, kde o sebe kolegové pečují. Školy, kde pedagogové ovládají dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Právě tři takové se podělily o své zkušenosti v tomto sborníku. Najdete v něm jak teoretické podklady pro vytvoření takového klimatu, tak prožitky škol a jednotlivců, které o takové klima pečují. 

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2019

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2019 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2019

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2019 (pdf)

Ke stazeni

WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství

MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (ed.)
WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství (pdf)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Ke stazeni

Patřím mezi ostatní: Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

JEŘÁBKOVÁ, Michaela, KOVÁČOVÁ Klára, ŠEFLOVÁ Jitka (eds.)
Patřím mezi ostatní: Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (pdf)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete přečíst více zde.

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2018

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2018 (pdf)

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva

PĚLUCHA, Martin
Závěrečná evaluační zpráva (pdf)

Pokud Vás zajímá problematika evaluací a navíc také sektor rybářství, tak si můžete prostudovat závěrečnou zprávu průběžného hodnocení OP Rybářství, který se realizuje v programovém období 2014 - 2020. Součástí jsou i kontextové analýzy a širší souvislosti, které ovlivňují chov ryb v ČR.

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2018

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2018 (pdf)

Ke stazeni

Karty pro učitele – to hlavní vždy po ruce

BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv
Karty pro učitele – to hlavní vždy po ruce (pdf)

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

Ke stazeni

Učitel v roli Tvůrce – metodická příručka

ŠPINAROVÁ, Tereza a kolektiv
Učitel v roli Tvůrce – metodická příručka (pdf)

Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality? Jak nepropadat frustraci v systému? Příručka Učitel v roli Tvůrce shrnuje nejdůležitější nástroje učitele – tvůrce a obsahuje také řadu praktických cvičení a tipů.

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2017

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2017 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2017

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2017 (pdf)

Ke stazeni

Vztahy mezi konkurencí a efektivností odpadových služeb v České republice. (Local Government Studies, Vol. 44, No. 2, pp. 275-296.) (v AJ)

PAVEL, Jan; SLAVÍK, Jan
Vztahy mezi konkurencí a efektivností odpadových služeb v České republice. (Local Government Studies, Vol. 44, No. 2.) (abstrakt v pdf)

Článek hodnotí klíčové faktory, které ovlivňují efektivnost odpadových služeb v podmínkách České republiky s akcentem na úlohu konkurence na trhu. Výše je uveden abstrakt článku, článek je k dispozici na stránkách časopisu zde.

Ke stazeni

Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. (Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017, pp. 371 – 378) (v AJ)

SLAVÍK, Jan; RYBOVÁ, Kristýna
Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. (Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017) (pdf))

Článek identifikuje hlavní determinanty ovlivňující náklady v odpadovém hospodářství obcí a navrhuje opatření, jak tyto náklady snížit.

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2016

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2016 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2016

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2016 (pdf)

Ke stazeni

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

DOSTAL, Pavel a kolektiv
Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech (pdf)

Publikace shrnuje důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí. Vedle úvodního představení typů zelených střech, způsobů podpory teoreticky i na příkladech z Evropy seznamuje čtenáře i s ekonomickým pohledem na zelené střechy. Ekonomické hodnocení pro knihu zpracoval tým IREASu.

Ke stazeni

Do školy v pohodě – karty

HRADCOVÁ, Jana a kolektiv
Do školy v pohodě – karty (zip)

Jak dětem zatraktivnit násobilku, zlomky nebo vyjmenovaná slova? Třeba pomocí názorných karet! V rámci projektu Do školy v pohodě vznikly karty, které dětem připomenou základní znalosti. Násobilku si mohou procvičit i pomocí pexesa… Vše vyvedené v krásných barvách a designu. Stačí stáhnout a vytisknout.

Ke stazeni

Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? (Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016, pp. 375 – 382.) (v AJ)

SLAVÍK, Jan; RYBOVÁ, Kristýna
Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? (Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016) (pdf)

Je produkce komunálního odpadu ovlivněna tím, jak stárne populace v České republice, jak roste počet jednočlenných domácností, či jak vysoká je úroveň vzdělání? Článek se soustředí právě na hodnocení socio-demografických proměnných a podává obrázek o tom, jak právě tyto proměnné ovlivňují chování domácností v produkci odpadů. 

Ke stazeni

Do školy v pohodě – poznatky v práci s romskou komunitou v Berouně a v Králově Dvoře – metodické doporučení

BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv
Do školy v pohodě – poznatky v práci s romskou komunitou v Berouně a v Králově Dvoře – metodické doporučení (pdf)

Pokud se děti necítí ve škole dobře, nechtějí tam ani chodit. A u romských dětí to platí dvojnásob, proto jsme se rozhodli zkusit změnit v rámci systému služeb města Berouna to, jak děti vnímají školu a škola romské děti. Jak se nám dařilo se můžete, dočíst v příručce.

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva projektu

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná evaluační zpráva projektu (pdf)

Výstupem tohoto projektu bylo zhodnocení jednotlivých položek způsobilých výdajů vymezených v Operačním programu Rybářství 2014 - 2020 z hlediska jejich výše, jestli odpovídá podmínkám na trhu. Řešitelský tým tudíž prováděl vlastní empirické šetření k ověření cenové dostupnosti různých zařízení a komponent, které se používají a je možné je financovat z příslušného fondu EU. Vzhledem k tomu, že řada zařízení je do ČR importována, tak bylo nezbytné být v kontaktu i s řadou zahraničních dodavatelů z Francie, Itálie, Dánska a Slovenska. Výsledné ověření cenových relací posloužilo Ministerstvu zemědělství pro aktualizaci maximálních finančních limitů, které lze v realizaci jednotlivých projektů uplatňovat.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development IV (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development IV (pdf)

Odborná monografie na téma vztahu energetiky a udržitelného rozvoje napsaná předními českými a rakouskými experty na toto téma.

Ke stazeni

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (pdf)

Pokud jste nadšenci pro tématiku sociálního a inkluzivního podnikání, tak by Vás mohly zaujmout klíčové závěry z evaluační studie zaměřené právě na tuto problematiku v kontextu zkušeností v období 2007 - 2013. Specifikem v této evaluaci byl rovněž i experimentální přístup aplikovaný formou metody CoPIE, která je primárně určena pro hodnocení míry rozvoje podnikání na regionální úrovni a byla testována v různých zemích a regionech EU. Výstupy tohoto projektu posloužily také pro úpravu podmínek podpory sociální a inkluzivního podnikání v období 2014 - 2020.

Ke stazeni

Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody

SLAVÍKOVÁ, Lenka a kolektiv
Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody (pdf)

Metodika představuje postup, jak odhadnout dopady změny konstrukce plateb za povrchovou vodu, při zohlednění různých variant řešení.

Ke stazeni

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích

SLAVÍK, Jan a kolektiv
Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích (pdf)

Zajímá Vás, co je možné dělat s biologicky rozložitelným odpadem v obcích? Tato publikace nabízí možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. První kapitola představuje roli institucionální analýzy v identifikaci problémů, které brání vyššímu využití kompostu na zemědělské půdě. Druhá kapitola uvádí přehled nástrojů, které mohou podpořit množství kompostu využitého na zemědělské půdě. Třetí kapitola představuje aplikaci mikroekonomického modelu ve snaze optimalizovat nakládání s bioodpady. Publikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury České republiky. 

Ke stazeni

REYNAUD, Arnaud. Modelling Household Water Demand in Europe – Insights from a Cross-Country Econometric Analysis of EU-28 countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Překlad kapitol „Shrnutí" a „Česká Republika"

BRABEC, Jan
REYNAUD, Arnaud. Modelling Household Water Demand in Europe – Insights from a Cross-Country Econometric Analysis of EU-28 countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Překlad kapitol „Shrnutí" a „Česká Republika" (pdf)

Jaký vliv na spotřebu vody budou mít změny její ceny a změny příjmů domácností? Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky po pitné vodě pro všech 28 zemí EU. Tým IREAS spolupracoval na tvorbě případové studie pro Českou republiku. Z výsledků jednoznačné vyplývá, že ceny jsou efektivním nástrojem pro řízení alokace vody, neboť odběratelé vody na jejich změnu reagují přizpůsobením poptávaného množství (toto přizpůsobení je méně výrazné v krátkém období, výraznější v dlouhém období).

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná evaluační zpráva (zip)

Aplikace evaluačních různých evaluačních metod představuje v současné době zásadní problém z hlediska toho, jak správně takový mix připravit a ověřit. Výstupem tohoto projektu bylo volné pokračování hodnocení problematiky podpory vzdělávání ve firmách v rámci Evropského sociálního fondu v období 2007-2013, které bylo do hloubky analyzováno prostřednictvím tvrdých statistických dat a metodou kontrafaktuální evaluace. Ministerstvo práce a sociálních věcí touto zakázkou navázalo na závěry z analýzy tvrdých dat a chtělo získat širší pohled na kontextové záležitosti ve vybraných podpořených firmách. Hlavním výstupem byla mj. aplikace tzv. kvalitativní srovnávací analýzy, která je vhodná pro takový rozsah hodnocení. Závěry a výstupy tohoto projektu jsou zajímavé zejména pro tvůrce politik i evaluátory, kteří se zabývají aplikací mixu evaluačních metod.

Ke stazeni

Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce – sborník prezentací ze seminářů

kolektiv autorů
Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce – sborník prezentací ze seminářů (pdf)

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Ke stazeni

Analýza odběrů povrchové vody v ČR v letech 2001–2013

SLAVÍKOVÁ, Lenka a kolektiv
Analýza odběrů povrchové vody v ČR v letech 2001–2013 (pdf)

Analýza se zabývá problematikou systematického nedočerpávání povolení k odběru povrchové vody. Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci" určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. Analýza prokazuje, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají.

Ke stazeni

Metodické doporučení řešení syndromu CAN

kolektiv autorů
Metodické doporučení řešení syndromu CAN (pdf)

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Ke stazeni

Místní účast ve Visegrádských zemích: Jak politika vychází z občanské společnosti? 1. vydání (v AJ)

POTLUKA, Oto et al.
Místní účast ve Visegrádských zemích: Jak politika vychází z občanské společnosti? 1. vydání (pdf)

Ke stazeni

Závěrečná zpráva projektu pro zadavatele

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná zpráva projektu pro zadavatele (pdf)

Pokud se zabýváte problematikou rybářství v ČR, mohla by Vás zaujmout naše studie, která se stala základem pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu. Hlavní výstupy byly prezentovány na různých setkáních se zástupci rybářů i dalších odborníků z praxe. Zhodnocení východisek a kvalifikovaná předpověď dalšího vývoje posloužily Ministerstvu zemědělství také pro vytvoření Operačního programu Rybářství 2014–2020 a stanovení příslušných hodnot některých kontextových monitorovacích indikátorů.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development III (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development III (pdf)

Třetí ze série odborných knih vydávaných Česko-Rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Hlavními tématy této knihy jsou energetická efektivnost a úsproy energií, podpora využívání biomasy pro energetické účely v ČR a vize energetické sobestačnosti Rakouska do roku 2050.

Ke stazeni

Příručka pro projekty realizované v partnerství

POTLUKA, Oto a kolektiv
Příručka pro projekty realizované v partnerství (pdf)

Tato evaluace, realizovaná konzorciem firem IREAS, Tima Liberec a Centrum pro komunitní práci, se primárně týkala Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto programu se partnerství týkalo zejména prioritních os 3. Sociální integrace a rovné příležitosti a 5. Mezinárodní spolupráce (v této prioritní ose musel mít žadatel zahraničního partnera). Cílem evaluace bylo zhodnocení implementaci principu partnerství v projektové praxi a poskytnutí praktických doporučení a tipů pro přípravu výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství. Samotná evaluace byla rozdělena do tří základních skupin: 1. Hodnocení praxe projektů OP LZZ při uplatňování principu partnerství, 2. Hodnocení příspěvku principu partnerství k dosažení cílů OP LZZ a k naplnění horizontálních témat, 3. Analýza, komparace a zhodnocení institucionálního, právního a finančního rámce fungování principu partnerství v praxi v ČR a ve vybraných členských státech EU.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development II (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development II (pdf)

Odborná monografie pojednávající o tématech energetické a environmentální poliky, obnovitelných zdrojích, udržitelné dopravě a energeticky efektivních budovovách napsaná týmem českých, rakouských a slovenských akademiků a expertů z praxe.

Ke stazeni

Odborné kapitoly k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje

ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.)
Odborné kapitoly k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje (pdf)

Součástí následující publikace je souhrn poznatků, které mohou pomoci zejména obcím při vytváření systémů nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.

Ke stazeni

Výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. 2009–2015

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. 2009–2015

Starší výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. lze najít na webu www.justice.cz

 

Ke stazeni

Výroční zprávy IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 2009–2015

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zprávy IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 2009–2015

Starší výroční zprávy IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. lze najít na webu www.justice.cz

Ke stazeni

Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy

KOVÁČOVÁ, Alena a kolektiv
Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy (pdf)

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Ke stazeni

Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí

LOUDA, Jiří a kolektiv.
Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí (pdf)

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

Ke stazeni

Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu

VLČKOVÁ, Jitka (ed.)
Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu (pdf)

Publikace byla výchozím vzdělávacím materiálem pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Obsah publikace:1. Úvod do ochrany životního prostředí, 2. Odpadové hospodářství, 3. Ochrana vody, 4. Ochrana ovzduší, 5. Obnovitelné zdroje energie, 6. Ochrana a obnova přírody a krajiny, 7. Ochrana lesních ekosystémů, 8. Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy, 9. Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy.

Ke stazeni

Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém

BECHYŇOVÁ, Věra a kolektiv
Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém (pdf)

V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.

Ke stazeni

Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích

SLAVÍKOVÁ, Lenka (ed.)
Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích (pdf)

Obrázková publikace přibližuje základní informace o povodních, jejich typech a možnostech snižování povodňových rizik.

Ke stazeni

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

VLČKOVÁ, Jitka a kolektiv
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů (pdf)

Publikace vznikla v rámci stejnojmeného projektu, jehož hlavním cílem bylo prostřednictvím input-output tabulek kvantifikovat vzájemné vztahy mezi odvětvími ekonomiky v oblasti výroby finální produkce a nakládání s odpady a vyhodnotit dopady různých nástrojů environmentální regulace na klíčové stakeholdery (domácnosti, obce a firmy). 

Ke stazeni

Podnikový ekolog

VLČKOVÁ, Jitka (ed.)
Podnikový ekolog (pdf)

Publikace podnikový ekolog vznikla v rámci stejnojmeného projektu, v rámci kterého probíhalo vzdělávání malých a středních podniků v problematice životního prostředí. Publikace shrnuje základní východiska ochrany životního prostředí, uvádí přehled možných dobrovolných nástrojů, které podniky mohou používat, shrnuje základní možnosti čerpání dotací a dalších finančních prostředků na ochranu životního prostředí. V dalších částech publikace je rozpracována ochrana ovzduší, vody, přírody a půdy, na něž navazují témata odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie a zemědělství.

Ke stazeni

Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství

Jeřábková, Michaela; Petr, Fanta a kol.
Na sdílení záleží - přínosy koučinku a mentoringu ve školství

Představte si školy, kde o sebe kolegové pečují. Školy, kde pedagogové ovládají dovednosti pro zlepšení kolegiální podpory a komunikace jako jsou: aktivní naslouchání, pokládání otevřených otázek nebo konstruktivní zpětná vazba. Právě tři takové se podělily o své zkušenosti v tomto sborníku. Najdete v něm jak teoretické podklady pro vytvoření takového klimatu, tak prožitky škol a jednotlivců, které o takové klima pečují. 

Ke stazeni

Učitel v roli Tvůrce – metodická příručka

ŠPINAROVÁ, Tereza a kolektiv
Učitel v roli Tvůrce – metodická příručka (pdf)

Jak být tvůrcem svojí výuky a školní reality? Jak nepropadat frustraci v systému? Příručka Učitel v roli Tvůrce shrnuje nejdůležitější nástroje učitele – tvůrce a obsahuje také řadu praktických cvičení a tipů.

Ke stazeni

Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech

DOSTAL, Pavel a kolektiv
Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech (pdf)

Publikace shrnuje důvody pro podporu zakládání zelených střech ze strany měst a státu a možné způsoby podpory aplikované v zahraničí. Vedle úvodního představení typů zelených střech, způsobů podpory teoreticky i na příkladech z Evropy seznamuje čtenáře i s ekonomickým pohledem na zelené střechy. Ekonomické hodnocení pro knihu zpracoval tým IREASu.

Ke stazeni

Do školy v pohodě – poznatky v práci s romskou komunitou v Berouně a v Králově Dvoře – metodické doporučení

BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv
Do školy v pohodě – poznatky v práci s romskou komunitou v Berouně a v Králově Dvoře – metodické doporučení (pdf)

Pokud se děti necítí ve škole dobře, nechtějí tam ani chodit. A u romských dětí to platí dvojnásob, proto jsme se rozhodli zkusit změnit v rámci systému služeb města Berouna to, jak děti vnímají školu a škola romské děti. Jak se nám dařilo se můžete, dočíst v příručce.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development IV (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development IV (pdf)

Odborná monografie na téma vztahu energetiky a udržitelného rozvoje napsaná předními českými a rakouskými experty na toto téma.

Ke stazeni

Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích

SLAVÍK, Jan a kolektiv
Institucionální a ekonomická analýza využití bioodpadu v obcích (pdf)

Zajímá Vás, co je možné dělat s biologicky rozložitelným odpadem v obcích? Tato publikace nabízí možnosti, jak s tímto odpadem nakládat. První kapitola představuje roli institucionální analýzy v identifikaci problémů, které brání vyššímu využití kompostu na zemědělské půdě. Druhá kapitola uvádí přehled nástrojů, které mohou podpořit množství kompostu využitého na zemědělské půdě. Třetí kapitola představuje aplikaci mikroekonomického modelu ve snaze optimalizovat nakládání s bioodpady. Publikace vznikla v rámci projektu Technologické agentury České republiky. 

Ke stazeni

Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce – sborník prezentací ze seminářů

kolektiv autorů
Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce – sborník prezentací ze seminářů (pdf)

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Ke stazeni

Místní účast ve Visegrádských zemích: Jak politika vychází z občanské společnosti? 1. vydání (v AJ)

POTLUKA, Oto et al.
Místní účast ve Visegrádských zemích: Jak politika vychází z občanské společnosti? 1. vydání (pdf)

Ke stazeni

Metodické doporučení řešení syndromu CAN

kolektiv autorů
Metodické doporučení řešení syndromu CAN (pdf)

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření pilotního vzdělávacího programu zacíleného na pracovníky setkávající se v praxi s tématem syndromu CAN (Child Abuse and Neglect – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), a tím zvýšit jejich odbornost a konkurenceschopnost. Jednalo se o kurz dalšího vzdělávání sestavený na základě potřeb každé ze čtyř vybraných cílových skupin, kterými byly zdravotní sestry, pracovníci kriminální služby a vyšetřování, pracovníci krizových center a sociální pracovnice (Odbory sociálněprávní ochrany dětí). Proto tvorbu studijních materiálů a školících osnov zajistili pro každou cílovou skupinu vybraní odborníci, kteří znali teorii syndromu CAN, ale i po praktické stránce znali profesní půdu své cílové skupiny.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development III (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development III (pdf)

Třetí ze série odborných knih vydávaných Česko-Rakouskou expertní skupinou pro energetiku. Hlavními tématy této knihy jsou energetická efektivnost a úsproy energií, podpora využívání biomasy pro energetické účely v ČR a vize energetické sobestačnosti Rakouska do roku 2050.

Ke stazeni

Příručka pro projekty realizované v partnerství

POTLUKA, Oto a kolektiv
Příručka pro projekty realizované v partnerství (pdf)

Tato evaluace, realizovaná konzorciem firem IREAS, Tima Liberec a Centrum pro komunitní práci, se primárně týkala Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto programu se partnerství týkalo zejména prioritních os 3. Sociální integrace a rovné příležitosti a 5. Mezinárodní spolupráce (v této prioritní ose musel mít žadatel zahraničního partnera). Cílem evaluace bylo zhodnocení implementaci principu partnerství v projektové praxi a poskytnutí praktických doporučení a tipů pro přípravu výzev, hodnocení žádostí a administraci projektů založených na principu partnerství. Samotná evaluace byla rozdělena do tří základních skupin: 1. Hodnocení praxe projektů OP LZZ při uplatňování principu partnerství, 2. Hodnocení příspěvku principu partnerství k dosažení cílů OP LZZ a k naplnění horizontálních témat, 3. Analýza, komparace a zhodnocení institucionálního, právního a finančního rámce fungování principu partnerství v praxi v ČR a ve vybraných členských státech EU.

Ke stazeni

Energy for Sustainable Development II (v AJ)

KNÁPEK, Jaroslav et al.
Energy for Sustainable Development II (pdf)

Odborná monografie pojednávající o tématech energetické a environmentální poliky, obnovitelných zdrojích, udržitelné dopravě a energeticky efektivních budovovách napsaná týmem českých, rakouských a slovenských akademiků a expertů z praxe.

Ke stazeni

Odborné kapitoly k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje

ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.)
Odborné kapitoly k nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a příklad Moravskoslezského kraje (pdf)

Součástí následující publikace je souhrn poznatků, které mohou pomoci zejména obcím při vytváření systémů nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.

Ke stazeni

Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích

SLAVÍKOVÁ, Lenka (ed.)
Ochrana před povodněmi v urbanizovaných územích (pdf)

Obrázková publikace přibližuje základní informace o povodních, jejich typech a možnostech snižování povodňových rizik.

Ke stazeni

Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém

BECHYŇOVÁ, Věra a kolektiv
Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém (pdf)

V publikaci jsou objasněny příčiny vzniku syndromu CAN, jeho následky, prevence i možnosti řešení. Na publikaci se podíleli významní odborníci na danou problematiku z Dětského krizového centra, o. s., Střep, o. s., Střediska náhradní rodinné péče atd.

Ke stazeni

Podnikový ekolog

VLČKOVÁ, Jitka (ed.)
Podnikový ekolog (pdf)

Publikace podnikový ekolog vznikla v rámci stejnojmeného projektu, v rámci kterého probíhalo vzdělávání malých a středních podniků v problematice životního prostředí. Publikace shrnuje základní východiska ochrany životního prostředí, uvádí přehled možných dobrovolných nástrojů, které podniky mohou používat, shrnuje základní možnosti čerpání dotací a dalších finančních prostředků na ochranu životního prostředí. V dalších částech publikace je rozpracována ochrana ovzduší, vody, přírody a půdy, na něž navazují témata odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie a zemědělství.

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva

PĚLUCHA, Martin
Závěrečná evaluační zpráva (pdf)

Pokud Vás zajímá problematika evaluací a navíc také sektor rybářství, tak si můžete prostudovat závěrečnou zprávu průběžného hodnocení OP Rybářství, který se realizuje v programovém období 2014 - 2020. Součástí jsou i kontextové analýzy a širší souvislosti, které ovlivňují chov ryb v ČR.

Ke stazeni

Vztahy mezi konkurencí a efektivností odpadových služeb v České republice. (Local Government Studies, Vol. 44, No. 2, pp. 275-296.) (v AJ)

PAVEL, Jan; SLAVÍK, Jan
Vztahy mezi konkurencí a efektivností odpadových služeb v České republice. (Local Government Studies, Vol. 44, No. 2.) (abstrakt v pdf)

Článek hodnotí klíčové faktory, které ovlivňují efektivnost odpadových služeb v podmínkách České republiky s akcentem na úlohu konkurence na trhu. Výše je uveden abstrakt článku, článek je k dispozici na stránkách časopisu zde.

Ke stazeni

Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. (Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017, pp. 371 – 378) (v AJ)

SLAVÍK, Jan; RYBOVÁ, Kristýna
Náklady na separovaný sběr komunálního odpadu. Efektivní opatření k jejich snížení. (Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017) (pdf))

Článek identifikuje hlavní determinanty ovlivňující náklady v odpadovém hospodářství obcí a navrhuje opatření, jak tyto náklady snížit.

Ke stazeni

Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? (Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016, pp. 375 – 382.) (v AJ)

SLAVÍK, Jan; RYBOVÁ, Kristýna
Dokáží demografické charakteristiky vysvětlit rozdíly v produkci komunálního odpadu mezi obcemi? (Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016) (pdf)

Je produkce komunálního odpadu ovlivněna tím, jak stárne populace v České republice, jak roste počet jednočlenných domácností, či jak vysoká je úroveň vzdělání? Článek se soustředí právě na hodnocení socio-demografických proměnných a podává obrázek o tom, jak právě tyto proměnné ovlivňují chování domácností v produkci odpadů. 

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva projektu

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná evaluační zpráva projektu (pdf)

Výstupem tohoto projektu bylo zhodnocení jednotlivých položek způsobilých výdajů vymezených v Operačním programu Rybářství 2014 - 2020 z hlediska jejich výše, jestli odpovídá podmínkám na trhu. Řešitelský tým tudíž prováděl vlastní empirické šetření k ověření cenové dostupnosti různých zařízení a komponent, které se používají a je možné je financovat z příslušného fondu EU. Vzhledem k tomu, že řada zařízení je do ČR importována, tak bylo nezbytné být v kontaktu i s řadou zahraničních dodavatelů z Francie, Itálie, Dánska a Slovenska. Výsledné ověření cenových relací posloužilo Ministerstvu zemědělství pro aktualizaci maximálních finančních limitů, které lze v realizaci jednotlivých projektů uplatňovat.

Ke stazeni

Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OPLZZ (pdf)

Pokud jste nadšenci pro tématiku sociálního a inkluzivního podnikání, tak by Vás mohly zaujmout klíčové závěry z evaluační studie zaměřené právě na tuto problematiku v kontextu zkušeností v období 2007 - 2013. Specifikem v této evaluaci byl rovněž i experimentální přístup aplikovaný formou metody CoPIE, která je primárně určena pro hodnocení míry rozvoje podnikání na regionální úrovni a byla testována v různých zemích a regionech EU. Výstupy tohoto projektu posloužily také pro úpravu podmínek podpory sociální a inkluzivního podnikání v období 2014 - 2020.

Ke stazeni

REYNAUD, Arnaud. Modelling Household Water Demand in Europe – Insights from a Cross-Country Econometric Analysis of EU-28 countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Překlad kapitol „Shrnutí" a „Česká Republika"

BRABEC, Jan
REYNAUD, Arnaud. Modelling Household Water Demand in Europe – Insights from a Cross-Country Econometric Analysis of EU-28 countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. Překlad kapitol „Shrnutí" a „Česká Republika" (pdf)

Jaký vliv na spotřebu vody budou mít změny její ceny a změny příjmů domácností? Evropská komise publikovala rozsáhlou komparační studii zabývající se propočty cenové a důchodové elasticity poptávky po pitné vodě pro všech 28 zemí EU. Tým IREAS spolupracoval na tvorbě případové studie pro Českou republiku. Z výsledků jednoznačné vyplývá, že ceny jsou efektivním nástrojem pro řízení alokace vody, neboť odběratelé vody na jejich změnu reagují přizpůsobením poptávaného množství (toto přizpůsobení je méně výrazné v krátkém období, výraznější v dlouhém období).

Ke stazeni

Závěrečná evaluační zpráva

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná evaluační zpráva (zip)

Aplikace evaluačních různých evaluačních metod představuje v současné době zásadní problém z hlediska toho, jak správně takový mix připravit a ověřit. Výstupem tohoto projektu bylo volné pokračování hodnocení problematiky podpory vzdělávání ve firmách v rámci Evropského sociálního fondu v období 2007-2013, které bylo do hloubky analyzováno prostřednictvím tvrdých statistických dat a metodou kontrafaktuální evaluace. Ministerstvo práce a sociálních věcí touto zakázkou navázalo na závěry z analýzy tvrdých dat a chtělo získat širší pohled na kontextové záležitosti ve vybraných podpořených firmách. Hlavním výstupem byla mj. aplikace tzv. kvalitativní srovnávací analýzy, která je vhodná pro takový rozsah hodnocení. Závěry a výstupy tohoto projektu jsou zajímavé zejména pro tvůrce politik i evaluátory, kteří se zabývají aplikací mixu evaluačních metod.

Ke stazeni

Analýza odběrů povrchové vody v ČR v letech 2001–2013

SLAVÍKOVÁ, Lenka a kolektiv
Analýza odběrů povrchové vody v ČR v letech 2001–2013 (pdf)

Analýza se zabývá problematikou systematického nedočerpávání povolení k odběru povrchové vody. Současný institucionální rámec umožňuje zájemcům o odběry vody získat dlouhodobé povolení, jehož držení není samo o sobě spojeno s žádnými náklady, přestože reálně jde o „rezervaci" určitého množství vody v toku/nádrži k odběru. Náklady vznikají až povinností uhradit příslušnou platbu v okamžiku skutečného odběru vody. Analýza prokazuje, že za těchto podmínek dochází k systematickému nadpovolování odběrů povrchové vody – tj. subjekty disponují povolením na odběr většího množství povrchové vody, než jaké reálně odebírají.

Ke stazeni

Závěrečná zpráva projektu pro zadavatele

PĚLUCHA, Martin (koordinátor)
Závěrečná zpráva projektu pro zadavatele (pdf)

Pokud se zabýváte problematikou rybářství v ČR, mohla by Vás zaujmout naše studie, která se stala základem pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu. Hlavní výstupy byly prezentovány na různých setkáních se zástupci rybářů i dalších odborníků z praxe. Zhodnocení východisek a kvalifikovaná předpověď dalšího vývoje posloužily Ministerstvu zemědělství také pro vytvoření Operačního programu Rybářství 2014–2020 a stanovení příslušných hodnot některých kontextových monitorovacích indikátorů.

Ke stazeni

Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů

VLČKOVÁ, Jitka a kolektiv
Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů (pdf)

Publikace vznikla v rámci stejnojmeného projektu, jehož hlavním cílem bylo prostřednictvím input-output tabulek kvantifikovat vzájemné vztahy mezi odvětvími ekonomiky v oblasti výroby finální produkce a nakládání s odpady a vyhodnotit dopady různých nástrojů environmentální regulace na klíčové stakeholdery (domácnosti, obce a firmy). 

Ke stazeni

Svět se tvoří v našich hlavách

Seidlerová, Pavlína; Michaela, Jeřábková (Ed.)
Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách

Učíte na střední škole a hledáte novou náplň do třídnických hodin? Máte prostor v rámci občanské výchovy? Pak jsou pro Vás metodické listy Svět se tvoří v našich hlavách ideální volbou. Najdete v nich 30 hotových hodin k rozvoji demokratické kultury ve třídě, např.  skrze otevřené otázky, aktivní naslouchání, zpětnou vazbu nebo diskuzi. Lekce můžete aplikovat postupně jako ucelený rozvojový program, nebo si vyberete téma, které řešíte se svojí třídou a použijete pouze danou lekci. Vždy však, prosím, začínejte lekcí Naladění na společnou práci a zvážením všech rizik vybrané aktivity.

Ke stazeni

Rozvoj kolegiální podpory pedagogů

Kováčová, Klára; Michaela, Jeřábková; Barbora, Matějková
Rozvoj kolegiální podpory pedagogů

Chcete se ve Vaší instituci více vzájemně podporovat? Metodické listy obsahují celkem 15 témat a různé otázky, nad kterými se můžete v procesu rozvoje kolegiální podpory zamýšlet. Postupují od teoretického základu pro systemický přístup, přes podklady pro mentoring až po konkrétní dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci a vzájemnou podporu. Každé téma je obohaceno o reflektivní část, která umožňuje hlubší porozumění a následně lepší využití nových poznatků v praxi.

Ke stazeni

Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody

SLAVÍKOVÁ, Lenka a kolektiv
Metodika k analýze modifikací platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí za účelem dosažení vyšší efektivnosti při alokaci povrchové vody (pdf)

Metodika představuje postup, jak odhadnout dopady změny konstrukce plateb za povrchovou vodu, při zohlednění různých variant řešení.

Ke stazeni

Jak dostat vodu do distanční výuky

Macháč, Jan et al.
WatEdu - Podkladové materiály pro distanční výuku (pdf)

Distanční výuka si žádá jiné metody a jim uzpůsobený obsah. Postupně jsme provedli modifikaci stávajících aktivit vyvinutých IREASem v rámci projektu Wat.Edu a přistoupili k tvorbě nových, které by šly aplikovat při distanční výuce. Cílem bylo v lepším případě nahradit, případně doplnit frontální výuku v rámci distanční výuky a zároveň žáky motivovat k samostudiu a rozvíjet jejich kompetence v širším hledisku, než jen umět zapnout online výuku např. přes program MS Teams. Výsledkem naší snahy je tato publikace, která obsahuje set námi vyvinutých a společně se školami otestovaných aktivit vhodných pro použití nejen při distanční výuce. Každá aktivita obsahuje stručnou charakteristiku a dále detailnější popis, jak ji v distanční výuce implementovat.

Ke stazeni

Patřím mezi ostatní: Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

JEŘÁBKOVÁ, Michaela, KOVÁČOVÁ Klára, ŠEFLOVÁ Jitka (eds.)
Patřím mezi ostatní: Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (pdf)

Pokud pracujete s dětmi z dětských domovů, nebo s dětmi, které potřebují další podporu, a dochází Vám inspirace, pak nahlédněte do našeho souboru metodických listů. Ten vznikl zejména díky ochotě lektorů, kteří se věnovali dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí v mimoškolních aktivitách a zpracovali své zkušenosti i přípravy. Listy obsahují aktivity podporující matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost (angličtinu, němčinu) a rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Materiál vznikl v rámci projektu Patřím mezi ostatní, o kterém si můžete přečíst více zde.

Ke stazeni

WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství

MACHÁČ, Jan; JEŘÁBKOVÁ, Michaela (ed.)
WATER AGENT V 003: Environmentální výchova žáků v oblasti vodního hospodářství (pdf)

Karetní hra na principu Černého Petra, která učí děti rozdíl mezi správným a špatným zacházením s vodou, modelování toku řeky a lidských zásahů do něj a spoustu dalších aktivit jsou pro Vás připraveny v této příručce pro učitele. Věnuje se tématu vody a vodního hospodářství a najdete v ní nespočet aktivit a celých výukových bloků ve třech kapitolách: 1) Voda v domácnosti 2) Voda ve městě a 3)Voda v krajině. Součástí jsou rovněž připravené přílohy a pracovní listy připravené k tisku a použití ve výuce. Příručka je k dispozici také v angličtině, slovenštině a maďarštině.

Ke stazeni

Karty pro učitele – to hlavní vždy po ruce

BENEŠOVÁ, Zdeňka a kolektiv
Karty pro učitele – to hlavní vždy po ruce (pdf)

Jak připravit výuku, která pracuje také s rozvojem klíčových kompetencí, a jak ji potom vyhodnocovat? Zkuste naši pomůcku, která pracuje s kategoriemi – cíl, zaměření cíle, situační vedení lidí a organizace výuky. Ke každé kategorii je na kartě teorie a také praktické otázky.

Ke stazeni

Do školy v pohodě – karty

HRADCOVÁ, Jana a kolektiv
Do školy v pohodě – karty (zip)

Jak dětem zatraktivnit násobilku, zlomky nebo vyjmenovaná slova? Třeba pomocí názorných karet! V rámci projektu Do školy v pohodě vznikly karty, které dětem připomenou základní znalosti. Násobilku si mohou procvičit i pomocí pexesa… Vše vyvedené v krásných barvách a designu. Stačí stáhnout a vytisknout.

Ke stazeni

Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy

KOVÁČOVÁ, Alena a kolektiv
Ekonomie a životní prostředí: příručka s případovými studiemi pro střední školy (pdf)

Příručka obsahuje čtyři případové studie z oblasti environmentální výuky, přičemž každá obsahuje vzdělávací hru cílící na rozšíření vždělání žáků zábavnou formou.

Ke stazeni

Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí

LOUDA, Jiří a kolektiv.
Spotřeba s respektem: Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí (pdf)

Metodická příručka pro pedagogy 7.–9. tříd základních škol (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)  pomůže zvýšit povědomí žáků druhého stupně základních škol o problematice udržitelné spotřeby a ukáže jim, jak ji oni sami mohou konkrétně ovlivnit v každodenním životě. Kniha obsahuje osm modulů, které poskytnou čtenářům návod, jak poutavým a interaktivním způsobem podat otázky udržitelné spotřeby – formou vzdělávacích her a „případových studií“, soutěží atd. Všechny moduly (s výjimkou modulu posledního) byly koncipovány tak, aby představovaly aktivity na 1–2 vyučovací hodiny.

Ke stazeni

Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu

VLČKOVÁ, Jitka (ed.)
Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu (pdf)

Publikace byla výchozím vzdělávacím materiálem pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a je rozdělena do devíti kapitol, které představují dílčí témata životního prostředí. Jednotlivé kapitoly shrnují nejdůležitější informace o daném tématu, ale zároveň obsahují množství odkazů na podrobnější informace. Obsah publikace:1. Úvod do ochrany životního prostředí, 2. Odpadové hospodářství, 3. Ochrana vody, 4. Ochrana ovzduší, 5. Obnovitelné zdroje energie, 6. Ochrana a obnova přírody a krajiny, 7. Ochrana lesních ekosystémů, 8. Území a jeho plánování, ochrana a využívání půdy, 9. Finanční zdroje EU s důrazem na strukturální fondy.

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2020

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2020 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2020

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2020 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2019

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2019 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2019

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2019 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2018

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2018 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2018

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2018 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2017

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2017 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2017

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2017 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2016

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zpráva ACADEMIA IREAS, o. p. s. za rok 2016 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2016

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zpráva IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. za rok 2016 (pdf)

Ke stazeni

Výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. 2009–2015

ACADEMIA IREAS, o. p. s.
Výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. 2009–2015

Starší výroční zprávy ACADEMIA IREAS, o. p. s. lze najít na webu www.justice.cz

 

Ke stazeni

Výroční zprávy IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 2009–2015

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Výroční zprávy IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. 2009–2015

Starší výroční zprávy IREAS, Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. lze najít na webu www.justice.cz