„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Rozvíjíme učitele a žáky - podpora a integrace ohrožených dětí a dětí s problémovým chováním v rámci MŠ, ZŠ a SŠ

Období řešení: 01.07.2020 - 31.12.2022
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016827
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Se stále se zvyšujícím počtem žáků se SVP v běžných třídách roste potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti pedagogů, kteří si někdy nevědí rady jakým způsobem s těmito dětmi pracovat a zároveň mohou mít na míru úspěšnosti jejich integrace klíčový vliv. Projekt se zaměřuje jak na rozvoj kompetencí pedagogů a dalších pracovníků působících v oblasti vzdělávání, tak na práci s žáky, neboť jedině skrze vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky lze v dlouhodobém horizontu udržovat pozitivní třídní klima.

Projekt bude realizován v pěti krajích: Praha, Jihočeský, Ústecký, Pardubický a Středočeský, po dobu 2 let. Pro zapojené školy se v každém z krajů uskuteční dvě série různých seminářů pro učitele. 

1. Rozvoj hlavních kompetencí -  semináře představující nové úhly pohledu na problémové chování, respektující komunikaci, prevenci a stabilizaci problémového chování a práci se třídou. Jedná se o 2 dvoudenní semináře po 16 hodinách s výjezdem a se zajištěným ubytováním a 1 jednodenní seminář po 8 hodinách. Tyto semináře vyžadují zapojení max. 15 učitelů v rozsahu min. 30 hodin a budou zahrnovat jak přednášky zkušených lektorů, tak praktické nácviky nových dovedností. 

2. Rozvoj specializovaných kompetencí - se zaměřuje na konkrétnější témata (např. psychohygiena učitele, šikana a kyberšikana, žáci s OMJ, práce s týraným dítětem) a bude realizován v rozsahu 6 dní po 6 hodinách, opět ve skupinách do 15 účastníků, účast na těchto seminářích je dobrovolná.

V rámci projektu rovněž vzniknou vzdělávací videa pro účastníky a metodické materiály, které umožní pedagogům pracovat na rozvoji třídního klimatu a na osobním a sociálním rozvoji žáků přímo ve výuce. Zapojení pedagogové budou také moci využít nabídky skupinových nebo individuálních supervizí či konzultací s odborníky, které budou, stejně jako všechny semináře v rámci projektu, zcela zdarma.

Ke stažení:

Podrobná nabídka pro školy ( leták pdf )

Řešitelský tým: Jitka Šeflová, Michaela Jeřábková