„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomie a politika životního prostředí
"Ochrana přírody není zadarmo a my to víme!"

Naše zaměření


  • Specializujeme se na ekonomické a společenské aspekty ochrany přírody a ovzduší, výroby a spotřeby energie, vodního a odpadového hospodářství a adaptace na změnu klimatu.
  • Hodnotíme dopady legislativy na úrovni ČR i EU, vyjednáváme o transpozicích evropské legislativy do českého práva.
  • Uplatňujeme v praxi nejnovější poznatky z mezinárodního akademického prostředí v podmínkách ČR.

Naše úspěchy


  • Naše studie se staly klíčovými podklady při tvorbě nové legislativy (např. u MCP směrnice EU 2015/2193).
  • Naši experti jsou řešitelé celé řady mezinárodních i národních projektů (např. Horizon 2020, COST, TAČR, GAČR atd.).
  • Máme důvěru řady zadavatelů, kteří se na nás pravidelně obracejí.

 

Řešíme projekty a zakázky


  • Pro veřejnou správu (MŽP, MPO, MZe, kraje, obce).
  • Pro soukromý sektor (firmy a oborové svazy).

 

 

 

 

REFERENCE