„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Evaluace a regionální politika
"Řešíme evaluace kvalitně, spolehlivě a efektivně."

Naše zaměření


  • Realizujeme evaluace programů a projektů.
  • Připravujeme odborné vzdělávání a poradenství v oblasti regionální politiky ČR a EU.
  • Zpracováváme nezávislé studie a analýzy v oblasti regionálního rozvoje.

Naše úspěchy


  • 100 % akceptovaných výsledků ze strany klientů, včetně Evropské komise.
  • Propojujeme akademické znalosti s praxí.
  • Aktivně se zapojujeme v evaluační komunitě a rozvíjíme evaluační kulturu v ČR.

Řešíme projekty a zakázky pro


  • Pro orgány státní správy (resortní ministerstva, NKÚ aj.).
  • Pro krajské regionální samosprávy.
  • Pro Evropskou komisi.

REFERENCE