„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vzdělávání a sociální politika
"Nabízíme podporu a vzdělávání tam, kde je to třeba."

Naše zaměření


  • Připravujeme a realizujeme vzdělávací projekty dle potřeb cílové skupiny.
  • Organizujeme individuální a skupinové rozvojové aktivity.
  • Našimi projekty podporujeme žáky ohrožené školním neúspěchem.

Naše úspěchy


  • Více než 50 úspěšných projektů za 10 let.
  • Stovky spokojených proškolených osob, které se našich aktivit účastní opakovaně.
  • Více než 3000 dětí podpořených v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu.

Řešíme projekty a zakázky


  • Pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další odborníky ve vzdělávání.
  • Pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (socio-ekonomické znevýhodnění, odlišný mateřský jazyk, specifické poruchy učení apod.).
  • Pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

REFERENCE