Our expertise is our strength

Impact first

  • June 1, 2018

Náš tým bude v projektu realizovat v Česku a na Slovensku jednu ze šesti plánovaných případových studií, v rámci nichž vznikne inovativní platforma a síť klíčových aktérů v dřevotěžebním průmyslu. Případová studie se zaměří především na analýzu plateb za ekosystémové služby (PES) a podporu procesu transformace evropského lesnictví. Kromě PES bude s partnery diskutováno využití i dalších nových nástrojů, jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru. Řešitelský tým tak v rámci tříletého projektu HORIZON2020 naváže na své aktivity v oblasti ekosystémových služeb a bude rozvíjet nové téma plateb za ekosystémové služby.