Our expertise is our strength

Education first

  • Aug. 1, 2018

Celých 156 workshopů a k tomu 3 úžasné vzdělávací týdny, kterých se účastnilo 73 nadějných žáků z 12 škol. To je bilance za další rok projektu zaměřeného na kuchaře, číšníky a cukráře ze středních odborných škol.

V rámci projektu Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606) propojujeme kuchaře, číšníky a cukráře s pracovním trhem a organizujeme pro ně exekutivní a praktické týdny, v rámci kterých pracují na svých profesních dovednostech.

V případě zájmu o zapojení do vzdělávání a o více informací si můžete prohlédnout stránky projektu → www.gastropraxe.cz nebo se obraťte na manažera Ing. Vítězslava Malého (maly@ireas.cz).