Our expertise is our strength

Vzdělávání a sociální politika

 

„Nabízíme podporu a vzdělávání tam, kde je to třeba.“

 

Naše zaměření

  • Připravujeme a realizujeme vzdělávací projekty dle potřeb cílové skupiny.
  • Organizujeme individuální a skupinové rozvojové aktivity.
  • Našimi projekty podporujeme žáky ohrožené školním neúspěchem.

Naše úspěchy

  • Více než 50 úspěšných projektů za 10 let.
  • Více než 500 proškolených osob.
  • Naše materiály využívají v praxi stovky spokojených klientů.

Řešíme projekty a zakázky

  • Pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky a další odborníky ve vzdělávání.
  • Pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (socio-ekonomické znevýhodnění, odlišný mateřský jazyk, specifické poruchy učení apod.).
  • Pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

 

Naši lidé

Ing. Petr Fanta, Ph.D. (fanta@ireas.cz)
Petr Fanta je absolventem oboru Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této fakultě získal v roce 2005 titul Ph.D. Ve společnosti IREAS působí jako projektový manažer již od roku 2003. Specializuje se na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Řídil několik národních i mezinárodních projektů s tématikou vzdělávání. Působí jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.

Mgr. Ing. Michaela Jeřábková (jerabkova@ireas.cz)
Michaela Jeřábková (roz. Chocholoušová) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní politika a diplomacie, a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabývala pedagogikou. V současné době pokračuje na FF UK v doktorském studiu. Podílí se na tvorbě výukových materiálů a zaměřuje se na práci s motivací.

Mgr. Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)
Klára Kováčová vystudovala obor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se o sociální psychologii a psychologii motivace. Věnuje se managementu vzdělávacích projektů zejména pro pedagogy a pro sociálně znevýhodněné skupiny. V současnosti částečně působí na Dětském a dorostovém detoxikačním centru pro mladistvé ohrožené závislostními poruchami.

Ing. Vítezslav Malý (maly@ireas.cz)
Vítězslav Malý působí jako řešitel a manažer vědeckých projektů. Věnuje se energetice, zejména pak uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úspor energie s akcentem na ekonomickou a energetickou efektivitu. V současné době působí i jako manažer vzdělávacích projektů zaměřujících se na studenty středních škol.

Ing. Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)
Libor Pacovský vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V IREAS se věnuje sociálním otázkám a vzdělávání různých cílových skupin v různých oblastech (finanční gramotnost, anglický jazyk, environmentální výchova).

Ing. Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)
Jitka Šeflová je manažerkou vzdělávacích projektů a věnuje se tématu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách.