Our expertise is our strength

Evaluace a regionální politika

 

„Řešíme evaluace kvalitně, spolehlivě a efektivně.“

 

Naše zaměření

  • Realizujeme evaluace programů a projektů.
  • Připravujeme odborné vzdělávání a poradenství v oblasti regionální politiky České republiky a Evropské unie.
  • Zpracováváme nezávislé studie a analýzy v oblasti regionálního rozvoje.

Naše úspěchy

  • 100 % akceptovaných výsledků ze strany klientů, včetně Evropské komise.
  • Propojujeme akademické znalosti s praxí.
  • Aktivně se zapojujeme v evaluační komunitě a rozvíjíme evaluační kulturu v ČR.

Řešíme projekty a zakázky

  • Pro orgány státní správy (resortní ministerstva, Národní kontrolní úřad aj.).
  • Pro krajské regionální samosprávy.
  • Pro Evropskou komisi.

 

Naši lidé

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (pelucha@ireas.cz)
Martin Pělucha vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil i doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru Regionální a správní vědy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, jmenován docentem. Odborně se dlouhodobě věnuje hodnocení veřejných výdajových programů regionální politiky a politiky rozvoje venkova.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. (kveton@ireas.cz)
Viktor Květoň je absolventem oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získal tituly RNDr. a Ph.D. v oblasti ekonomické geografie. V současnosti zde také odborně působí jako vědecký pracovník v rámci univerzitního centra excelence. V rámci činnosti IREAS získal zkušenosti z mezinárodních i národních projektů v oblasti evaluací výsledků a dopadů veřejných výdajových programů. Odborně se věnuje především analýzám v oblasti regionální politiky, kvantitativnímu hodnocení dat a aplikaci geografických informačních systémů.

Ing. Petr Fanta, Ph.D. (fanta@ireas.cz)
Petr Fanta je absolventem oboru Ekonomika a řízení podniku na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Na této fakultě získal v roce 2005 titul Ph.D. Ve společnosti IREAS působí jako projektový manažer již od roku 2003. Specializuje se na oblast evaluací a hodnocení veřejných výdajových programů. Řídil několik národních i mezinárodních projektů s tématikou vzdělávání. Působí jako lektor projektového řízení v programu MBA a v komerčních kurzech.

Ing. Emil Machálek, CSc.
Je významným expertem v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v ČR v kontextu Společné zemědělské politiky EU. Jeho klíčové oblasti profesionálního zájmu jsou zemědělství a rozvoj venkova, vzdělávání a konzultační činnost pro tyto oblasti, dále prognózování rozvoje zemědělství a rozvoje venkova a programování pro účely využívání evropských fondů. Jako lektor a odborný garant se podílí na řadě vzdělávacích projektů. Podílel se na přípravě dokumentů pro nové programové období EU 2014–2020, specializuje se na komunitně řízený místní rozvoj a činnost místních partnerství prostřednictvím Místních akčních skupin pracujících metodou Leader.

Ing. Martin Špaček, Ph.D. (spacek@ireas.cz)
Martin Špaček působí v oblasti strukturální politiky Evropské unie a evaluací veřejných výdajových programů. Zajímá se také o problematiku financování nestátních neziskových organizací.

Bc. Jan Lehejček (lehejcek@ireas.cz)
Jan Lehejček je absolventem oboru Demografie se sociální geografií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti zde pokračuje studiem oboru Globální migrační a rozvojová studia na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje. V rámci činnosti IREAS získal zkušenosti z mezinárodních i národních projektů v oblasti: evaluací výsledků a dopadů veřejných výdajových programů; evaluace projektu inkluze ve školách; analýzy přeshraniční pracovní mobility; a všem aspektům projektového cyklu. Zajímá se o rozvojovou spolupráci. Je členem České evaluační společnosti a Spolku pro Efektivní Altruismus.

Ing. Marek Feurich
Marek Feurich vystudoval obor Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i nadále působí jako doktorand na katedře Regionálních studií. Zajímá se o problematiku veřejných výdajových programů, zejména v oblasti podpory rozvoje lidského kapitálu v regionálních souvislostech.