„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Kontakt

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.


Sídlo: Mařákova 292/9, 160 00 Praha 6
Kanceláře: Štěpánská 612/16, 110 00 Praha 1
E-mail: office@ireas.cz
Tel.: +420 725 068 902 (sekretariát)
IČO: 26465035
Pobočka Staré Hamry: Experimentální ekologické pracoviště Bilý Kříž, 739 15 Staré Hamry

ACADEMIA IREAS, o. p. s.


Sídlo: Mařákova 292/9, 160 00 Praha 6
Kanceláře: Štěpánská 612/16, 110 00 Praha 1
E-mail: office@ireas.cz
Tel.: +420 725 068 902 (sekretariát)
IČO: 27197484
 

IREAS centrum, s. r. o.


Sídlo: Mařákova 292/9, 160 00 Praha 6
Kanceláře: Štěpánská 612/16, 110 00 Praha 1
E-mail: office@ireas.cz
Tel.: +420 725 068 902 (sekretariát)
IČO: 27590011
 

IREAS Energy, s. r. o.


Sídlo: Matějská 2106/35, 160 00 Praha 6
Kanceláře: Štěpánská 612/16, 110 00 Praha 1
E-mail: office@ireas.cz
Tel.: +420 725 068 902 (sekretariát)
IČO: 28408918