Hlavní stránka | O nás

O NÁS

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Jsme IREAS. Působíme na trhu již od roku 2001. Jsme značkou odbornosti, spolehlivosti, kompetentnosti. Pracujeme projektově a inovativně, vytváříme flexibilní, projektově orientované týmy složené z vlastních i externích expertů. Spojujeme odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry na národní i mezinárodní úrovni. Naši zadavatelé se na nás opakovaně obracejí.

Organizujeme vzdělávací kurzy a programy, vydáváme publikace a metodiky, zpracováváme odborné analýzy, studie a evaluace a dodáváme expertní řešení na míru. Naše hlavní zaměření:

Historie

Za vznikem IREAS stojí prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. († 2022), členka řady poradních sborů a vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. V roce 2001 založila IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. s cílem analyzovat a rozvíjet podmínky pro přizpůsobení změnám v České republice v kontextu mezinárodního vývoje. V současné době se zaměřuje zejména na regionální, hospodářskou, zemědělskou a sociální politiku i politiku životního prostředí jako základní směry strukturální politiky.

S rostoucím rozsahem aktivit bylo zapotřebí strukturovat jejich zaměření. Proto byla v roce 2004 založena společnost ACADEMIA IREAS, o. p. s. jako partner věnující se zejména vzdělávacím aktivitám. V roce 2006 vznikla společnost IREAS centrum, s. r. o. a v roce 2008 společnost IREAS Energy, s. r. o.

Výroční zprávy a další povinně zveřejňované dokumenty naleznete na stránkách justice.cz.

NAŠE PRACOVNÍ SKUPINY

EKONOMIE A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody není zadarmo a my to víme!

VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Nabízíme podporu a vzdělávání tam, kde je to třeba.

EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKA

Řešíme evaluace kvalitně, spolehlivě a efektivně.

REFERENCE