„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Ekonomie a politika životního prostředí
EKONOMIE A POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

"Ochrana přírody není zadarmo a my to víme!"

PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Příroda poskytuje společnosti celou řadu užitků – tzv. ekosystémových služeb. Významně tak ovlivňuje kvalitu našeho života. Jedná se např. o zadržování vody v krajině, ochlazování městského mikroklimatu nebo regulaci kvality ovzduší. Protože ekosystémové služby často neprochází trhem nebo tyto užitky poskytované přírodou nejsou vhodně komunikovány, jejich hodnota bývá přehlížena při plánovacích a rozhodovacích procesech. My je umíme hodnotit, pomůžeme Vám s jejich komunikací nebo s jejich zahrnutím do důležitých rozhodování. 

VODA

Řešení problémů v oblasti vodního managementu není jen technické, ale je spojeno s řadou socio-ekonomických, institucionálních a politických otázek. Kdo je odpovědný za realizaci? Jaké nástroje jsou účinné a efektivní? Posuzujeme dopady dosahování dobrého stavu vod, navrhujeme nástroje v oblasti managementu sucha a povodní. 

ODPADY

Odpady jsou velkým tématem dnešní společnosti. Jak s odpady efektivně nakládat? Jak zapojit veřejnost? Naši odborníci se věnují ekonomice odpadů, zejména pak hodnocení regulačních nástrojů, které pomáhají optimalizovat systém nakládání s odpady a snižovat jejich dopady na životní prostředí. 

ENERGETIKA, OVZDUŠÍ A KLIMA

Ochranu ovzduší a energetiku řešíme jak z pohledu jednotlivých firem, tak z pohledu hospodářské politiky, státní správy a obcí. Podílíme se např. na přípravě a implementaci legislativy. Hodnotíme dopady politik na podniky, obce i národní hospodářství.

ŘEŠÍME VÝZKUMNÉ PROJEKTY A KOMERČNÍ ZAKÁZKY

Realizujeme mezinárodní i národní výzkumné projekty (např. Horizon, COST, TAČR, GAČR), zpracováváme odborné studie pro státní správu, samosprávu i soukromý sektor. Vzděláváme i tvoříme výukové materiály.

POUŽÍVÁME RŮZNÉ PŘÍSTUPY

Aplikujeme široké spektrum metod: cost-benefit analýzu, analýzu nákladové efektivnosti, hodnocení ekosystémových služeb. Provádíme institucionální analýzu i dopadové analýzy včetně kompletního zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA). Tvoříme strategie.

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI

REFERENCE