Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Vytvoření metodiky pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb

Období řešení: 21.02.2022 – 31.07.2022
Zadavatel: Hlavní město Praha

Posuzování adaptačních opatření z pohledu ekosystémových služeb a ostatních přínosů

Města v České republice přijímají různá adaptační opatření, pomocí kterých se snaží zmírňovat negativní dopady klimatické změny jako je například tepelný ostrov, povodně, sucho nebo ztráta biodiverzity. Adaptačních opatření je však velké množství a na úrovni rozhodování měst vzniká nejistota při jejich výběru a posouzení jejich možné přínosnosti pro dané místo a podmínky. Současně v rámci omezených prostředků stojí města často před rozhodnutím, která opatření podpořit.

Cílem projektu bylo proto vytvořit nástroj pro hodnocení 20 hlavních skupin a přibližně 55 dílčích opatření běžně implementovaných v podmínkách hl. m. Prahy. V rámci projektu byla provedena rozsáhlá analýza poskytování dílčích ekosystémových služeb a obdobných užitků a podmínek a lokálních faktorů, které míru poskytování daných ekosystémových služeb v městském prostředí ovlivňují. Výstupem projektu je metodika a podpůrný nástroj v MS excel umožňující snadné bodové hodnocení opatření podle míry poskytování dílčích ekosystémových služeb a dalších užitků.

Metodika vznikla v roce 2022 na základě objednávky Magistrátu hl. m. Prahy a je využívána v praxi Odboru ochrany prostředí, Oddělení environmentálních projektů.

Citace: Macháč, J. a kol. (2022). Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb. Praha: Institut pro strukturální politiku (IREAS), 2022. 157 stran.

Ke stažení: Metodika pro hodnocení adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z pohledu ekosystémových služeb

Řešitelský tým: Jan Macháč, Marek Hekrle, Jiří Louda, Jan Brabec