„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Evaluace a regionální politika
EVALUACE A REGIONÁLNÍ POLITIKA

"Řešíme evaluace kvalitně, spolehlivě a efektivně."

Hlavní filosofií našeho přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost členů odborného týmu s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Odborníci v našem týmu se aktivně zapojují v evaluační komunitě a rozvíjí evaluační kulturu v ČR. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím odborného vzdělávání a poradenství, tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI

REFERENCE