„EXPERTISE IS OUR STRENGTH“

We work on a project and innovation base. We put together the best experts from universities, research organisations and the public and private spheres.

Homepage | Team | Evaluation and regional policy
EVALUATION AND REGIONAL POLICY

"We make evaluations in high quality, reliably and efficiently."

Hlavní filosofií našeho přístupu je možnost propojovat vědeckovýzkumnou činnost členů odborného týmu s praxí a možnost přímo či nepřímo ovlivňovat věcné nastavení příslušných politik včetně jejich administrace. Odborníci v našem týmu se aktivně zapojují v evaluační komunitě a rozvíjí evaluační kulturu v ČR. Důležitou roli v této problematice hraje přenos a šíření získaných zkušeností do praxe prostřednictvím odborného vzdělávání a poradenství, tematicky zaměřených konferencí a cyklů odborných seminářů.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

REFERENCES