Our expertise is our strength

Naše pracovní skupiny

 

Vzdělávání a sociální politika
 

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Mgr. Ing. Michaela Jeřábková

Mgr. Klára Kováčová

Ing. Vítězslav Malý

Ing. Libor Pacovský

Ing. Jitka Šeflová

 

PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Bc. et Bc. Darina Hanusková

Nikola Levová

Ing. Simona Peřinová

Bc. Jana Rytychová

Mgr. Kamila Říhová

Bc. Adéla Šmejkalová

Bc. Klára Želechovská

 

Ekonomie a politika životního prostředí

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Ing. Jan Macháč

Ing. Vítězslav Malý

Mgr. Kristýna Rybová

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Mgr. Ladislav Sobotka

Ing. Jitka Šeflová

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

 

PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Ing. Jan Brabec

Ing. Lenka Dubová

Šimon Přecechtěl

Alena Vacková

Ing. Lenka Zaňková

 

Evaluace a regionální politika
 

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Ing. Martin Špaček, Ph.D.

Ing. Emil Machálek, CSc.

 

PROJEKTOVÍ ASISTENTI

Bc. Jan Lehejček

Ing. Marek Feurich

Bc. Jana Rytychová