Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

WE.Circular: Boosting digital and industrial capacity for sustainable circular transition of women entrepreneurs in the Danube Region

Období řešení: 1.1.2024-30.6.2026
Zadavatel: Interreg Programme Danube Region 2021–2027
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Registrační číslo: DRP0200020
Kontakt: Martina Kubíková (kubikova@ireas.cz), Vojtěch Dvořák (dvorak@ireas.cz)

Zkratka WE (women entrepreneurs) reprezentuje ženy podnikatelky, na jejichž podporu se projekt zaměřuje. Hlavním cílem je pomoci této cílové skupině v přechodu na cirkulární ekonomiku (jinak také oběhové hospodářství) prostřednictvím širokého spektra aktivit. Přestože je vynakládáno úsilí na podporu žen podnikatelek (WE), stále je v Podunají mezi podnikateli pouze 25,6 % žen. Rozdělení podle pohlaví existuje ve všech odvětvích, včetně těch, která souvisejí s oběhovým hospodářstvím. Přestože pandemie COVID-19 urychlila rozvoj digitální ekonomiky, došlo zároveň ke zvýšení již existujících rozdílů v digitálních dovednostech. Nedostatečná úroveň digitálních dovedností pak vede ke vzniku zcela nových nerovností. Cílem projektu je proto zlepšování dovedností podnikatelek z Podunají pro rozvoj podnikání v kontextu oběhového hospodářství, mezi které patří právě obchodní a digitální kompetence.

Konsorcium 15 partnerů z 12 zemí Podunajského regionu sdružuje národní a regionální, veřejné a soukromé organizace a univerzity, jejichž specifické tematické zázemí zaručuje potřebné odborné znalosti, a přichází s vhodnými inovativními řešeními.

Hlavní cíle projektu:
1. Překonávání výzev při přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím inovativního vzdělávacího programu pro podnikatelky.
2. Urychlení přechodu podnikatelek na oběhové hospodářství prostřednictvím zavedení oběhových podnikatelských modelů.
3. Zvyšování kapacity tvůrců politik pro podporu přechodu podnikatelek na oběhové hospodářství prostřednictvím nadnárodního vzdělávacího centra pro politiku, zaměřeného na oběhové hospodářství.

Klíčové výstupy projektu:
Cíl 1
a. Inovativní vzdělávací program.
b. Pilotní testování vzdělávacího programu WE.Circular.
c. Nadnárodní vzdělávací síť WE.Circular.
Cíl 2
a. Inovativní podnikatelské modely pro cirkulární přechod žen-podnikatelek v energetice.
b. Pilotní testování inovativních cirkulárních obchodních modelů.
c. Strategie pro udržitelnost WE.Circular laboratoře.
Cíl 3
a. Regionální akční plány.
b. Nadnárodní strategie pro ženy podnikatelky a jejich cirkulární transformace.

Řešitelský tým: Martina Kubíková, Vojtěch Dvořák, Jitka Šeflová, Eliška Mičová