Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Finanční limity operačního programu rybářství 2021–2027

Období řešení: 01.03.2022 – 30.06.2022
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

 

Předmětem plnění zakázky je revize již existujících finančních limitů/podlimitů, doplnění finančních limitů/podlimitů a rozšíření číselníku o nové položky tam, kde je to vhodné. Všechna dílčí plnění se týkají číselníků způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů pro aktivity 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury a 2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027.