Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Lost millennials – transnational research network for the evaluation of initiatives targening 25+ neets 2020-1-0029 (AJ)

Období řešení: 01.11.2021 – 31.01.2024
Realizátor: HETFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

Nadnárodní projekt financovaný z Fondu EHP a Norských fondů. Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci osob 25+ NEET na trh práce prostřednictvím rozšíření znalostí o účincích iniciativ v oblasti zaměstnanosti osob 25+ NEET- Dále vybudování kapacit zúčastněných stran díky realizaci dopadových studií, díky kterým dojde ke zlepšení kvality intervencí na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením nadnárodní výzkumné sítě, která bude sdílet know-how a osvědčené postupy, hodnocením vládních a komunitních iniciativ zaměřených na osoby 25+ NEET a zapojením zúčastněných stran s cílem zvýšit politickou relevanci výsledků projektu.

Ke stažení:

Tisková zpráva 

Newsletter