„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Hlavní stránka | Pracovní skupiny | Vzdělávání a sociální politika
VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

"Nabízíme podporu a vzdělávání tam, kde je to třeba."

Pro pedagogické pracovníky

Sebedůvěra, snížení stresu, zdravá komunikace, nastavení hranic, práce s různorodou třídou – to vše můžete rozvíjet v našich kurzech! Nebo se chcete raději inspirovat do výuky? Využijte naše materiály pro práci se žáky. Zaměřujeme se na průřezová témata. Konkrétně na osobnostní a sociální rozvoj, environmentální vzdělávání a další témata.

Pro děti a mládež

Jste škola nebo dětský domov? Chcete rozvíjet Vaše děti v mimoškolních a praktických dovednostech, chcete inovovat výuku? Využijte naši nabídku aktuálních projektů viz níže, případně pro Vaše děti/žáky připravíme kurz na míru.

Pro veřejnou správu a obce

Doplníme vzdělávání, seznámíme s novinkami. Srozumitelně a na konkrétních příkladech. Pro zástupce samosprávy a veřejné správy nabízíme kurzy a workshopy na témata: evaluační metody, ekonomické nástroje v oblasti životního prostředí, voda a povodně, odpadové hospodářství, energetika a ovzduší, příroda a ekosystémové služby a další.

Pro firmy a odbornou veřejnost

Rádi Vám připravíme školení na míru v následujících tématech: evaluační metody, environmentální témata (ekologie, voda, odpady, energetika, ekosystémové služby atd.), projektový management.

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI

REFERENCE