Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ukaž se – podpora mikropodnikatelek 50+

Období řešení: 01.01.2024 – 31.12.2025
Zadavatel: MPSV, Operační program Zaměstnanost plus
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_037/0002625
Kontakt: Michaela Jeřábková (jerabkova@ireas.cz)

Projekt se zaměřuje na podporu mikropodnikatelek 50+. Jde často o ženy, které se potýkají s dvojím pracovním zatížením. Nejen, že jsou na podnikání většinou samy, ale zároveň věnují velké množství času péči o domácnost, o blízké, atp. Chceme pro ně vytvořit prostor, který bude věnován jim, jejich podnikání, potřebám a rozvoji.

Proto jsme vytvořily podnikatelskou akademii, která kombinuje skupinové workshopy a individuální poradenství. Každá žena si může cestu akademií přizpůsobit dle svých potřeb a po celou dobu jí provází individuální poradce.

Cílem projektu je zlepšit podnikatelskou pozici zapojených žen a poskytnout jim nástroje pro udržení a zlepšování podnikatelské činnosti. Projekt je založen na změně myšlení, podpoře sebevědomí a jednoduchých nástrojích, které mohou ženy aplikovat do praxe, a tím svoje podnikání rozvíjet tak, aby se zajistily na důchod.

Stručný obsah podnikatelské akademie:

• Vstupní diagnostika – silné stránky, akční plán
• Finanční gramotnost
• Využití IT
• Marketing
• Cenotvorba a sebeprezentace
• Síťování a Networking
• Získávání financí
• Závěr a certifikát

V projektu máme prostor pro 14 žen v roce 2024 a 14 žen v roce 2025.

Letáček k běhu 2024 zde:
Řešitelský tým: Michaela Jeřábková, Marie Kudrnová, Barbora Matějková