Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje žen 50+

Období řešení: 1.12.2023 – 20.11.2025
Zadavatel: MPSV, Operační program Zaměstnanost plus
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_037/0002616
Kontakt: Klára Želechovská (zelechovska@ireas.cz)

Jdeme s dobou – podpora profesního a osobního rozvoje je projekt zaměřen na ženy ve věku 50+. Skrze aktivity v projektu dojde k posílení postavení žen v zaměstnání, na trhu práce, ale i celkové motivace k pracovnímu a osobnímu rozvoji. Ženy budou vzdělávány jednak skupinově, a to prostřednictvím interaktivních prezenčních a on-line seminářů na různorodá témata a druhak podporovány individuálně. V rámci osobního rozvoje budou mít k dispozici koučování, psychologickou podporu a péči dalších odborníků a odbornic, například z oblasti práva či IT.

Hlavní témata seminářů:

osobnostně sociální rozvoj,
psychohygiena,
syndrom vyhoření,
ergonomie těla,
digitalizace a využití umělé inteligence v praxi,
mediální, informační gramotnost a kyberobrana,
komunikační typy a řešení konfliktů,
pracovní právo,
finanční gramotnost.

Jelikož je projekt rozsáhlý a dbá na individuální potřeby účastnic, ženy si samy vybírají jednotlivé tematické semináře, ve kterých se chtějí vzdělávat. V rámci úvodního víkendu si dále volí konkrétního odborníka nebo odbornici, kterého aktuálně nejvíce potřebují ke svému dalšímu osobnímu nebo profesnímu rozvoji, a s kterým se mohou následně pravidelně setkávat. Na společném závěrečném víkendu probíhá celková reflexe stanovených cílů a jejich definování na další období.

Projekt je koncipován pro 2×30 žen. Realizace první vlny probíhá v období únor 2024–listopad 2024, druhá vlna proběhne v období únor 2025–listopad 2025.

První vlna je plně obsazena. Nově přijímáme přihlášky do vlny druhé, která odstartuje 15. a 16. 2. 2025 úvodním víkendovým workshopem v Dobřichovicích u Prahy. Přihlašovat se můžete zde:

Podrobný leták k projektu s termíny seminářů druhé vlny ke stažení zde:

Podrobnější obsahy jednotlivých seminářů (s termíny první vlny) zde:

Podrobný leták k projektu s termíny seminářů první vlny ke stažení zde:

výstupy projektu:

příručka Kapitoly psychiky a znalostí (KZP),
5 informativních videí

Řešitelský tým: Klára Želechovská, Jitka Šeflová, Eliška Mičová