Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Families among us: a journey to understanding

Období řešení: 15.12.2023 – 31.7.2024
Financováno: Fondy EHP a Norské fondy, v rámci programu BFNU – NFP Bilateral Funds
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Partnerská organizace: KUN Centre for Equality and Diversity
Registrační číslo: EHP-BFNU-OVNKM-4-133-2023
Kontaktní osoba: Barbora Matějková (matejkova@ireas.cz)

Rodina. Každá rodina vypadá trochu jinak, a přesto se v dětských knihách setkáváme zejména s jedním jejím typem – maminka, tatínek, jedno nebo více dětí. V českém prostředí chybí zastoupení pro všechny ty ostatní rodiny, které se nevejdou do tohoto schématu. S kým se pak mohou identifikovat děti, jejichž rodina se nepodobá těm v pohádkách, ať už knižních nebo televizních? Kde mohou získat ubezpečení, že nejen ony žijí v takovém rodinném uskupení a snížit tak možné pocity osamocenosti či nepříjemné jinakosti? Rodiny mezi námi je česko-norský partnerský projekt reagující na mezeru na českém knižním trhu, konkrétně na trhu knih pro děti ve věku 3-6 let.

Cílem projektu financovaného z fondu EHP a Norských fondů je vytvořit sborník příběhů pro děti ve věku 3-6 let a doprovodit je jak metodickými pokyny, aby s nimi mohly*i pracovat vyučující v mateřských školách, tak podpůrnými materiály, které budou moct vyučující využít pro činnosti navazující na čtení příběhů. Vznikne celkem 8 příběhů, které budou reprezentovat různorodá rodinná uskupení, ať už z hlediska členstva rodiny, tak z hlediska kultury, identity, etnika, náboženství, genderu a zdravotního stavu.
Abychom tyto rodiny zobrazily s ohledem na lidi, kterých se to týká, bude každý příběh vycházet z rozhovoru s existující rodinou. Tento způsob práce se nazývá participativní psaní a jelikož s ním nemáme zkušenosti, seznámíme se s ním v počátku projektu na studijním pobytu v Norsku.

Partnerská organizace
Na celém projektu s námi budou pracovat dvě odbornice z norské organizace KUN, která se dlouhodobě zaměřuje na boj s diskriminací a aktivně přispívá k vytvoření rovné společnosti. Na společenskou rovnost nahlíží z pohledu pohlaví, genderu, věku, sexuální orientace, etnika a zdraví/nemoci. Odbornice z Norska povedou 6-ti hodinový workshop a následně s námi budou po celou dobu trvání projektu úzce spolupracovat prostřednictvím on-line konzultací.

Výstupy z projektu:
Sborník dětských příběhů s metodickými pokyny
Plakát
Omalovánky

Řešitelský tým: Barbora Matějková (matejkova@ireas.cz), Michaela Jeřábková (jerabkova@ireas.cz), Marte Taylor Be (mtb@kun.no), Marianne Gulli (marianne.gulli@kun.no) a další externistky – Tereza Škoulová a Kateřina Vlčková