Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Zvládnu to!

Období řešení: 01.6.2023 – 31.5. 2025
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor realizace programů fondů EU – zaměstnanost a adaptabilita
Realizátor: ACADEMIA IREAS, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_019/0000712
Kontakt: Jitka Šeflová (seflova@ireas.cz)

Cílem projektu je příprava dětí na opuštění ústavní péče a jejich integrace do pracovního života. U cílové skupiny dojde k posílení všeobecného, exekutivního a odborného vzdělávání cílícího na zvýšení praktických dovedností se zdůrazněním na uplatnění v jejich budoucím zaměstnání skrze realizaci celé řady aktivit – odborných a praktických workshopů, mentoringu, koučinku atd. V další fázi projektu dojde k zprostředkování kontaktu při hledání budoucího zaměstnavatele a umístění  cílové skupiny na nová pracovní místa.

Klíčové aktivity projektu:

 • KA1: Rozvoj kompetencí a zvýšení osobní motivace

KA1.1: Úvodní setkání s dětským domovem – motivační a koučovací aktivity s dětmi

KA1.2: Kontinuální práce s dětmi z dětských domovů či dalších zařízení – seznamovací aktivity a osobnostně sociální rozvoj skupiny, koučování, mentorování a případná pomoc psychologa

Prodloužený víkend bude obsahovat: Seznamovací a teambuildingové aktivity, Osobnostně sociální rozvoj a rituál dospělosti

Realizace minimálně 3 setkání s koučem s každým zapojeným dítětem

Možnost využití psychologického poradenství

Realizace pravidelných (měsíčních) setkání s mentorem

KA1.3: Rozvoj klíčových kompetencí dětí pro vstup na trh práce na témata

Realizace 3 víkendových výjezdů na různá témata:

 1. Moje první zaměstnání
 2. Jak se vyznat na úřadech
 3. Finanční gramotnost
 4. Ochrana spotřebitele
 5. Komunikace a vyjednávání
 6. Kyberprostor

 

KA1.4 Práce s cílovou skupinou prostřednictvím sociálních sítí a distribuce znalostí cca 50 krátkých videí na sociálních sítích. Stručná brožura pro osamostatnění a vstup na trh práce.

 •  KA2: Rozšíření praktických dovedností – certifikované vzdělávací workshopy

V rámci aktivity proběhnou následující podaktivity:

KA2.1: Odborné workshopy pro gastronomické obory zakončené certifikací

Realizace 2 víkendových odborných workshopů zakončených certifikací

Hlavní témata workshopů:

 1. Práce s mořskými rybami a dary moře
 2. Teorie rautů a příprava rautového stolu
 3. Základy potahování, zdobení a modelování z cukrářské hmoty
 4. Moderní baristika

 

KA2.2: Odborné workshopy pro kadeřnické obory zakončené certifikací

Realizace 2 víkendových odborných workshopů zakončených certifikací

Hlavní témata workshopů:

 1. Techniky stříhání vlasů
 2. Techniky barvení vlasů
 3. Tvorba svatebních a společenských účesů
 4. Prodlužování vlasů a copánky

 

KA2.3: Odborné workshopy a semináře dle individuálních potřeb CS

Realizace odborných workshopů na poptávaná témata.

Realizace 4 odborných workshopů či odborných seminářů zakončených certifikací na preferovaná témata účastníky pro menší skupinu nebo individuálně.

 • KA3: Zprostředkování zaměstnání

Cílem této aktivity je umístění cílové skupiny na nová pracovní místa. Jelikož žadatel nedisponuje oprávněním k zprostředkování práce, bude tato činnost zajištěna prostřednictvím agentury práce.

Vybrané agentury budou “absolventům” KA1 a KA2 (kteří mají splněnou bagatelní podporu v rozsahu min. 40 hodin + úzce spolupracují s přiděleným mentorem) pomáhat s vyhledáváním zaměstnání a s následným umisťováním na pracovní místa jiných zaměstnavatelů, než je žadatel.

Protože je v projektu věnován velký prostor oborům gastronomie a kadeřnictví, předpokládáme také, že většina těchto absolventů bude chtít založit vlastní živnost a začít sama podnikat, proto si myslíme, že výsledný počet absolventů umístěných na pracovní místa u různých zaměstnavatelů bude spíše malý.

Ke stažení:

Leták k projektu

Přihláška s doplňujícími informacemi

Řešitelský tým:

Jitka Šeflová, Klára Želechovská, Eliška Mičová, Barbora Matějková