Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem

Období řešení: 17.02.2012 – 31.08.2014
Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Univerzita Jana Amose Komenského
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.33/01.0013
Kontakt: Libor Pacovský (pacovsky@ireas.cz)

Projekt byl zaměřen na zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání. Podpora projektu směřovala k dětem z vybraných dětských domovů, které obecně tvoří rizikovou skupinu pro předčasné opouštění vzdělávacího systému.

Dětem v rámci projektu byl nabídnut volnočasový kurz anglického jazyka a individuální doučování. Klíčové aktivity byly postaveny tak, aby hravou a zábavnou formou předaly vědomosti a zároveň posílily motivaci ke vzdělávání a cílevědomost žáka. Partner projektu, Katedra speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha, zajišťoval kvalitu realizace klíčových aktivit a práci s cílovou skupinou. Projekt proběhl v následujících organizacích:

  • Soukromý dětský domov Korkyně,
  • Dětský domov Lety,
  • Dětský domov Na Celně 2, Mladá Boleslav,
  • Dětský domov Nymburk,
  • Dětský domov Unhošť.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělání, a to prostřednictvím zlepšení jejich jazykových znalostí, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním. Tím projekt přispěl ke zlepšení podmínek integrace žáků a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Hlavní důraz při naplňování cílů byl kladen na posilování kompetencí a motivace žáků ke vzdělávání. Důležitým aspektem byla zde atraktivita volnočasového kurzu anglického jazyka a zároveň navázání přátelského vztahu učitelů s žáky.

Závěry a využití výstupů:

Výstupem projektu byl mimo samotné podpory žáků výukový materiál anglického jazyka pro volnočasový kurz. V případě individuálního doučování vznikla publikace FELCMANOVÁ, L. – TOMAIDESOVÁ, L.: Příručka pro osobní učitele k práci s cílovou skupinou. V závěrečné fázi projektu byla doplněná o zkušenosti získané při jeho realizaci.

Výstupy:

FELCMANOVÁ, Lenka, TOMAIDESOVÁ, Lenka (2012). Příručka pro osobní učitele.  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým: Libor Pacovský, Radka Dydňanská