Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Do školy v pohodě

Období řešení: 01.04.2015 – 31.03.2016
Zadavatel: Nadace rozvoje občanské společnosti
Realizátor: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
Partner: Pro Zdraví 21
Registrační číslo: 3750027
Kontakt: Klára Kováčová (kovacova@ireas.cz)

Cílem projektu bylo zlepšení integrace a hlubší zapojení do vzdělávání dětí z romských rodin. 

Projekt byl zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho cílem byla podpora žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování. Dalším cílem byla podpora při integraci cílové skupiny do majoritní společnosti, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a terénních prací v rodinách cílové skupiny. Projekt podpořil spolupráci mezi neziskovými organizacemi, školami a místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Hmotným výstupem se stala metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání.

Výstupy:

Do školy v pohodě – poznatky v práci s romskou komunitou v Berouně a v Králově Dvoře – metodické doporučení (stáhnout pdf)

Do školy v pohodě – pexeso, vyjmenovaná slova, násobilka, zlomky (stáhnout zip)

Řešitelský tým: Klára Kováčová, Kamila Říhová, Zdeňka Benešová

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz