Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomická analýza environmentální a energetické legislativy a regulativy ve vztahu ke konkurenceschopnosti českého průmyslu

Období řešení: 01.01.2013 – 30.03.2013
Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Realizátor: ENVIROS, s. r. o.
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Jaké dopady bude mít splnění požadavků Směrnice o průmyslových emisích na podniky a průmyslové sektory? Největší dopad se dle studie očekává v České republice na sektor elektroenergetiky.

V rámci studie byly vyčísleny náklady, které budou muset jednotlivé podniky a průmyslové sektory vynaložit v následující dekádě za účelem splnění požadavků Směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emissions Directive, 2010/75/EU), respektive té její části, která byla do českého právního řádu transponována novelou zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Náklady byly odhadnuty na 112 mld. Kč v období 2010–2020. Největší dopady jsou očekávány (v tomto pořadí) v sektoru elektroenergetiky (NACE 35), v chemickém průmyslu (NACE 20), hutním průmyslu (NACE 24), výrobě koksu a ropy (NACE 19).

Závěry a využití výstupů:

Výstupy byly využity Svazem průmyslu a dopravy České republiky pro komunikaci ekonomické zátěže environmetální regulace s policy makery.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Ladislav Sobotka.