Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomické efekty česko-polské příhraniční spolupráce pro malé a střední podniky

Období řešení: 01.05.2010 – 30.11.2010
Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Partner: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (PL)
Registrační číslo: Rozhodnutí č. 03/2010/DT/czpl/IREAS
Kontakt: Jiří Louda (louda@ireas.cz)

Jaké jsou hlavní příležitosti a bariéry česko-polské (příhraniční) podnikatelské spolupráce? Pomáhají evropské fondy tuto spolupráci rozvíjet? V rámci projektu jsme zkoumaly praktické aspekty rozvoje česko-polského podnikatelského prostředí.

Cílem projektu byla identifikace podstatných ekonomických aspektů česko-polské příhraniční spolupráce pro malé a střední podniky, definice dalších příležitostí a překážek této spolupráce prostřednictvím setkání a diskusí zainteresovaných stran. Byl zjišťován zejména vliv financí z evropských fondů na tyto podniky a identifikováno, zda a případně jakým způsobem tyto finance ovlivňují česko-polskou příhraniční spolupráci.

Výstupy: 

LOUDA, Jiří (2010). Cross-border Cooperation of Small and Medium-sized Enterprises on the Polish-Czech border. In: POTLUKA, Oto et al. Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe, Leipziger Universitätsverlag.

Řešitelský tým: Jiří Louda