Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ekonomické zhodnocení výše současného nastavení příspěvku na zajištění nakládání se solárními panely uvedenými na trh do dne 31.12.2012 ve smyslu zákona o odpadech a návrh případné změny výše příspěvku s ohledem na nezbytnost zajištění zákonných prostředků

Období řešení: 01.06.2015 – 30.09.2015
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Registrační číslo: CES 150116
Kontakt: Ondřej Vojáček (vojacek@ireas.cz)

Spor o výši recyklačního příspěvku za fotovoltaické moduly. Jaká je jeho odpovídající výše? Na základě výsledků jsme narvhli ho snížit.

Projekt byl zaměřen na kritickou revizi stávající výše vkladů recyklačních příspěvků vlastníků solárních elektráren a provozovatelů kolektivních systémů, kteří se budou muset vypořádat s fotovoltaickými moduly po skončení jejich životnosti. Současná výše je stanovena na 8,50 Kč/kg na fotovoltaický modul a musí být zaplacena do roku 2019. Tento příspěvek je kritizován jako neúměrně vysoký. Současný systém zahrnuje všechny instalace uvedené do provozu do roku 2013 (což odpovídá většině instalací v České republice) s přibližným výkonem 2 124 MWp.

IREAS zpracoval kritickou analýzu výše a účelu využití recyklačních příspěvků, možných a pravděpodobných nákladů a výnosů budoucí recyklace modulů. Zároveň byly analyzovány i administrativní a přepravní náklady a náklady na sběr modulů. Všechny výše uvedené části byly zjištěny na základě vlastních propočtů a rozsáhlých konzultací v České republice i zahraničí.

Závěry a využití výstupů:

Na základě analýzy výše stávajícího poplatku na budoucí recyklaci byla Ministerstvu životního prostředí České republiky navržena částka v rozpětí 5,2-7,8 Kč/kg fotovoltaického modulu. Dále byla navržena revize stávajícího systému plateb a závazků jednotlivých zúčastněných stran. Zvláštní pozornost byla věnována malým instalacím (cca do 10 kWp), kde byly navrženy významné změny systému.

Výsledky byly využity Ministerstvem životního prostředí ČR při jednáních o změnách výše a případně i systému poplatku na budoucí recyklaci.

Řešitelský tým: Ondřej Vojáček, Jiří Louda, Jan Macháč, Lenka Zaňková (Zemková), Ladislav Sobotka.