Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Evaluace Most Significant Change děti a žáci se SVP

Období řešení: 01.01.2015 – 30.11.2015
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Koordinátor: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Registrační číslo: MSMT-32183/2014
Kontakt: Petr Fanta (fanta@ireas.cz)

V rámci tohoto projektu bylo cílem zanalyzovat a vyhodnotit dopady projektů v oblasti péče a vzdělání pro děti se speciálními vždělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Současně byla otestována evaluační metoda Most Significant Change, která je založena na zjištění největšího přínosu určité intervence.

Cílem analýzy bylo vyhodnocení dopadů globálních projektů a individuálních projektů ostatních v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (programovací období 2007–2013). Analýza poskytla Řídicímu orgánu a Zprostředkujícím subjektům zpětnou vazbu k efektivnější realizaci intervencí v relevantních oblastech resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Evaluační zpráva taktéž poskytla relevantní data, která byla využita při strategickém rozhodování při formování návrhů strukturálních změn v resortu školství.

Řešitelský tým: Petr Fanta (manažer projektu) a další experti: Martin Pělucha, Viktor Květoň, Oto Potluka, Pavel Říčka