Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013

Období řešení: 01.03.2016 – 31.12.2016
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Koordinátor: Ekotoxa, s. r. o.
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Venkov v ČR je dlouhodobě podporován z EU v rámci politiky rozvoje venkova. Tento projekt byl zaměřen na zpětné vyhodnocení dopadů tohoto programu na sektor zemědělství a míry zlepšení kvality života na venkově.

Předmětem projektu bylo zpracování ex-post hodnocení implementace Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013, přičemž evaluační tým IREAS zpracovával hodnocení Osy III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, a dále Osy IV – LEADER. Hodnocení bylo založeno na zpracování odpovědí na hodnotící otázky definované ve vodítkách Evropské komise k ex-post hodnocení (Guidelines for the ex post evaluation of 2007–2013 – Toolbox 2 Set of revised common evaluation questions), a dále na specifické otázky podle intervenční logiky programu. Z dílčích analýz pak byly zpracovány také evaluační otázky na programové úrovni s vazbou na dosažené hodnoty dopadových ukazatelů, včetně vyhodnocení plnění plánovaných cílů u dopadů. Specifický důraz byl kladen také na hodnocení souladu výsledků a dopadů se strategickými prioritami Společenství a cíli Health Check.

Výstupy:

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007-2013: Závěrečná zpráva  (stáhnout pdf)

Řešitelský tým za IREAS: Martin Pělucha (koordinátor) a další experti: Viktor Květoň, Petr Fanta, Emil Machálek, Jana Kouřilová