Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

Finanční limity OP Rybářství 2014–2020

Období řešení: 01.12.2017 – 30.12.2019
Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky
Realizátor: IREAS centrum, s. r. o.
Registrační číslo: DMS 775-2017-14121
Kontakt: Martin Pělucha (pelucha@ireas.cz)

Tento projekt se soustředil na vytvoření návrhu pro zajištění hospodárnosti v rámci projektu OP Rybářství 2014 – 2020 s ohledem na legislativu a jednotným metodickým prostředím pro implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů.

Cílem tohoto projektu je zajistit hospodárnost vybraných opatření/záměrů dotovaných z Operačního Programu Rybářství 2014–2020 v souladu s platnou legislativou a jednotným metodickým prostředím pro implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů, a tím naplnit zásadu hospodárnosti, která je jednou ze zásad řádného finančního řízení.

Závěry a využití výstupů:

Předmětem tohoto projektu je realizace třech dílčích plnění, tj:

  • Dílčí plnění č. 1: revize všech již existujících finančních limitů/podlimitů způsobilých výdajů, a to včetně ověření správnosti nastavení měrných jednotek u jednotlivých limitů/podlimitů.
  • Dílčí plnění č. 2: doplnění finančních limitů/podlimitů k existujícím způsobilým výdajům, u nichž nebyl limit dosud stanoven. Doplnění bylo provedeno pouze v případech, ve kterých bylo stanovení finančních limitů/podlimitů reálné a účelné.
  • Dílčí plnění č. 3: rozšíření číselníku způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů o případné nové způsobilé výdaje a stanovení jejich finančních limitů/podlimitů.

Všechna dílčí plnění se týkají číselníků způsobilých výdajů a finančních limitů způsobilých výdajů pro opatření 2.2. záměr a), 2.2. záměr b), 2.4. a 5.3. OP Rybářství 2014–2020.

Výstupy:

Závěrečná zpráva projektu pro zadavatele

Řešitelský tým: Martin Pělucha (koordinátor) a další experti: prof. Jan Kouřil, Emil Machálek, Marek Feurich, Viktor Květoň