Jsme členem networku akademických pracovníků.
Rychlý kontakt: +420 725 068 902

„V ODBORNOSTI JE NAŠE SÍLA“

Pracujeme projektově a inovativně. Spojujeme nejlepší odborníky z vysokých škol, výzkumných organizací, veřejné i soukromé sféry.

InnoForESt Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services

Období řešení: 04.10.2017 – 04.10.2020
Zadavatel: Research Executive Agency (EU)
Partner: Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (DE) | Suomen Ymparistokeskus (FI) | Università degli Studi di Trento (IT) | CETIP SK | Universiteit Twente (NL) | Lunds universitet (SE) | University of Klagenfurt (DE) | European Landowners organization | STUDIA | Finnish Forest Centre (FI) | Stiftung Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern | Provincia autonoma di Trento (IT) | Universeum (SE)
Koordinátor: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (DE)
Registrační číslo: 763899
Kontakt: Jiří Louda (louda@ireas.cz)

Zadržování vody v krajině, zachytávání CO2 či možnosti rekreaci jsou jen některé z tzv. ekosystémových služeb, které les vedle produkce dřeva poskytuje. V rámci projektu podporujeme správce lesů v tom, aby jejich lesy tyto služby poskytovaly.

Lesnictví je v současnosti zaměřeno především na těžbu dřeva. Na rozdíl od dalších ekosystémových služeb, které lesy poskytují (např. rekreace, ochrana před povodněmi pomocí zadržování vody, zadržování uhlíku atd.), je těžba dřeva obchodována na klasických trzích. Záměrem tohoto tříletého projektu je započít proces transformace evropského lesnictví, a tak podpořit poskytování dalších lesních ekosystémových služeb. Cílem je upravit politiku směrem k větší spolupráci klíčových aktérů, mezisektorové koordinaci, víceúrovňové správě a k využití inovativních ekonomických nástrojů v lesním hospodářství. Rovněž by měl přispět k nalezení možných způsobů, jak vlastníkům nebo správcům lesů zajistit další zdroje příjmů za poskytování lesních ekosystémových služeb. V neposlední řadě bude pomocí laboratorních i terénních experimentů zkoumán význam institucí (ve smyslu pravidel hry) na povahu hospodaření v lesích.

Závěry a využití výstupů:

Náš tým bude v projektu realizovat v Česku a na Slovensku jednu ze šesti plánovaných případových studií, v rámci nichž vznikne inovativní platforma a síť zúčastněných klíčových aktérů. Případová studie se zaměří především na analýzu plateb za ekosystémové služby (PES). Kromě PES bude s partnery diskutováno využití i dalších nových nástrojů, jako je partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tým tak naváže na své aktivity v oblasti ekosystémových služeb a bude rozvíjet nové téma plateb za ekosystémové služby.

Řešitelský tým: Jiří Louda, Lenka Dubová.